Když není inspirace založte si wiki

404m.com, 21. srpna 2018 ve 02:13:22, 7x přečteno
Když není inspirace založte si wiki

Krom pravidelných ?lánk? se mi v posledních týdnech moc neda?ilo najít rozsáhlejší zajímavá témata pro 404M. Sice jsem se pustil do trochu aktivn?jšího psaní pro m?j blog o webhostingu a pár hodin zabere i fan web o h?e Pokémon GO, ale tak trochu mi chybí psaní encyklopedických ?lánk?. Prost? máte n?jaký pojem a snažíte se k n?mu zjistit, co možná nejvíce informací. Spousta v?cí se navíc nau?íte. Tohle jsem d?lal pro PBN. Napadlo m?, že bych se k tomu mohl vrátit.

Zjistil jsem, že na tohle je nejlepší wiki projekt – jako wikipedie. Za?nete n?jakým pojmem a hned vytvá?íte odkazy na budoucí stránky. Postupn? je dopl?ujete a vznikají další odkazy na další stránky. Nemáte nouzi o témata. Jen je t?eba se toho nezaleknout.

Na wikiprojekt je ideální redak?ní systém Mediawiki, na kterém práv? Wikipedia jede, ale je trochu náro?n?jší na provoz a údržbu. Já mám radši WordPress, ale ten pot?ebuje spoustu dopl?k?, aby fungoval obdobn?. Dlouho jsem se rozhodoval jestli dát Mediawiki ješt? jednu šanci, no nakonec jsem se rozhodl pro WordPress s tím, že pár v?cí hold budu d?lat ru?n?.

Table of Contents Plus (TOC+) jsem vám již p?edstavil. Vezme nadpisy a vytvo?í z nich odkazy, které fungují v rámci jedné stránky. N?co jako interaktivní osnova/obsah. U rozsáhlejších ?lánk? n?co takového pot?ebujete, jinak se vám uživatelé v dlouhém dokumentu ztratí.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Projekt doménová Wiki #01

V pond?lí jsem se rozhodl, že si založím takový menší wiki projekt, který bude sou?ástí 404M. Za?ínám doménami a zkouším to postavit na…

Klasické chyby p?i psaní ?lánk? aneb pro? ani kvalitní obsah netáhne návšt?vnost z vyhledáva??

Minulý rok jsem si za?al d?lat takovou menší wiki o doménách. Je sou?ástí 404M a najdete jí zde. Když mám ?as a chybí inspirace na ?lánky…

To do list po napsání článku

Dostal jsem takový zajímavý dotaz. Co by měl autor udělat po napsaní článku. Jestli mám nějaký „To do list“. Přiznám se, že já…


Komentáře

(nezobrazuje se)