Po?et domén .xyz, za které majitelé zaplatili p?esáhl 1 milion

404m.com, 24. října 2015 ve 12:57:47, 6x přečteno

.xyz se dostala do ?ela žeb?í?ku nTLD díky tomu, že NetSol (Network Solutions, LLC) je za?ala rozdávat zdarma. No to je trochu slabé slovo. Ve skute?nosti jejich zákazníci, kte?í m?li .com variantu k ní vyfasovali .xyz aniž by o ní v?bec stáli. S takovýmto p?ístupem se není ?emu divit, že bylo tolik registrovaných .xyz.

Tomu už však je konec. Podle thedomains.com se po?et registrovaných domén, za které si zákazníci poctiv? zaplatili, p?esáhl milion kousk?. Podíl registrovaných domén p?es NetSol také klesl na 1,6 %, p?itom v ?ervenci 2014 to bylo p?es 86 %.

Tak p?edn? .xyz pomáhá v r?stu velká sleva na první rok. Dají se sehnat i s velmi výraznou slevou (cca 1 USD). Tato taktika ostatn? dob?e funguje u domén obecn?. Vzpome?me nap?íklad na GoDaddy a .com za 1 USD na první rok, když platíte kreditkou. Na domén? si vybudujete n?jaký projekt a pokud si na sebe vyd?lá, nemáte problém zaplatit plnou cenu. Hádejte kolik stála 404M.com na první rok :)

Dále výrazn? pomohl Google a jeho rebrandování na alphabet. B?hem prvního dne od oznámení bylo zaregistrovalo p?es 6000 .xyz domén. Mimochodem oficiální web Google sídlí na abc.xyz.

Pokračování na: 404m.com

Související články

.xyz poko?ila metu – 2 miliony registrovaných domén

Kdo by ?ekl, že práv? .xyz bude první z nových koncovek, která poko?í hranici 1 milionu a pak 2 milion? registrovaných domén. Asi nikdo,…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Verisign odhaduje že na sekundárním trhu se ro?n? prodají domény za více jak 1 miliardu USD

Postupné zdražování .com domén, které povolila vláda USA, vyvolalo hodn? debat. Domaine?i jsou naštvaní a dávají to najevo. Verisign na to…


Komentáře

(nezobrazuje se)