Petice proti zdražování .com

404m.com, 28. září 2018 ve 00:33:03, 0x přečteno

Ministerstvo obchodu Spojených stát? amerických v roce 2012 zakázalo spole?nosti Verisign zdražovat .com domény. Díky tomu jsme si dlouho mohli vychutnávat hezkou cenu 7,85 USD + 0,18 USD poplatek ICANN u registrátor?, kte?í prodávají domény bez marže. Jenomže zákaz zdražování kon?í v listopadu 2018. Jen pro p?ipomenutí za zákaz zdražování lobovala u ministerstva obchodu ICA (Internet Commerce Association), jako zástupce majitel? internetových stránek.

Verisign nemá toto omezení u .net. Proto jí také každý rok zdražuje zhruba o 8 %. V roce 2011 stála 4,95 USD, tento rok 9,02 USD a v roce 2023 se p?edpokládá cena 14,52 USD bez ICANN poplatku, který je u .net 0,75 USD.

Aby podobný osud nepotkal i .com doménu, tak se objevila online petice op?t pod záštitou ICA. Tuto petici chce znovu p?edložit Ministerstvu obchodu Spojených stát? amerických. Petici najdete zde. Vše zaštítily stránkami stopthepriceincreaseof.com. Na nich vysv?tlují že Verisign má na nejpoužívan?jší doménu na sv?t? monopol a že se jedná o obrovský stroj na „tišt?ní“ pen?z. Argumentují velkým r?stem akcií a št?drými odm?nami pro vedení spole?nosti.

Osobn? si myslím, že by národní domény m?ly být pod správou neziskových spole?ností pod dohledem komunit a odborné ve?ejnosti. M?ly by se snažit doménu co možná nejvíce propagovat, podporovat zavád?ní nových technologií (DNSSEC, IDN, SPF, DKIM atd.) a z p?ebyte?ných pen?z vzd?lávat internetové uživatele. No a samoz?ejm? držet cenu na úrovní, aby si jí mohl dlouhodob? dovolit každý a to v?etn? student?. V podstat? to co d?lá náš CZ.NIC.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Verisign odhaduje že na sekundárním trhu se ro?n? prodají domény za více jak 1 miliardu USD

Postupné zdražování .com domén, které povolila vláda USA, vyvolalo hodn? debat. Domaine?i jsou naštvaní a dávají to najevo. Verisign na to…

Verisign dostal zákaz zdražovat domény

Verisign společnost, která má na starosti doménu .com, dostala od U.S. Commerce Department zákaz až do roku 2018 zvedat ceny .com domén. V…

Verisign dostal svolení provozovat .com dalších 6 let a také jí zdražit

Vláda USA prodloužila kontrakt s Verisign na provoz .com domény o dalších šest let (do roku 2024). Zárove? má svolení zvednout cenu o 7 %…


Komentáře

(nezobrazuje se)