Pár vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

404m.com, 9. ledna 2021 ve 23:55:57, 5x přečteno
Pár vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

Tento týden jsem si našel ?as na m?j poslední projekt volnedomeny.xyz, který má za cíl sledovat vývoj poptávky pro nTLD v porovnání s tradi?ními doménovými koncovkami. Nabízí také p?íležitost najít potenciáln? zajímavé kousky k registraci.

S PHP 8 si hraji už od RC3. Dokonce jsem mu v?noval i jeden z test? webhoting? – Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Volnedomeny.xyz jsem p?vodn? psal v PHP 7.4, s tím že se vše snažím d?lat hezky, p?ehledn? a vést i n?jakou dokumentaci. P?iznám se, že toto odpo?inkové programování m? nutí v?ci d?lat tak, aby byly univerzáln?jší. Ob?as n?co p?epíšu jen proto, že m? napadne jak z dvaceti ?ádk? ud?lat p?t :)

Zatím jsem žádnou z novinek ale nevyzkoušel. P?edpokládám že brzy ale zapojím novinku match a novou funkci str_contains(). T?šil jsem se i na trailing commas, ale n?jak mám nau?eno tu poslední ?árku tam prost? nedávat :/

Každé slovo má te? už sv?j profil. Koukn?te t?eba na autoškola. V profilu je seznam kategorií kam pat?í, stavy všech testovaných TLD a historie domén s tímto slovem.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Další vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

Minulý týden jsem si našel ?as op?t na m?j poslední projekt volnedomeny.xyz a mohl pracovat na další fázi. Jak už jsme zmínil d?íve, tento…

Prodané .cz domény 25. – 31. ledna 2021

Nejdražší prodanou doménou se stala rezidencnibydleni.cz, která se vydražila na dAukce za 2,7K CZK. Doména již byla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 1. – 7. února 2021

Tento týden tu máme op?t p?kný prodej na Subreg. Doména leciva.cz se zde vydražila za 11K CZK. Historie této domény sahá až do roku 1998, kdy…


Komentáře

(nezobrazuje se)