Padla první pokuta v N?mecku za unik dat podle GDPR

404m.com, 26. listopadu 2018 ve 22:05:55, 2x přečteno
Padla první pokuta v N?mecku za unik dat podle GDPR

Knuddels GmbH & Co. Provozuje sociální sí? Knuddels.de, což je chatovací platforma zam??ená na flirtování. P?ípadný únik dat, by tak mohl její uživatele p?kn? mrzet. „Našt?stí“ došlo k úniku jen emailových adres a p?ihlašovacích údaj?. Peprní konverzace se ven nedostaly.

Sociální sí? o tomto incidentu informovala na svém diskuzním fóru a dále dle požadavk? GDPR. Únik byl potvrzen ze zve?ejn?ných 330 tisíc emailových adres. Pozd?ji se ukázalo, že provozovatel podcenil zabezpe?ení dat. Nap?íklad hesla ukládat v ?itelné podob? (plain text).

Samoz?ejm? si za to vysloužili pokutu od Baden-Württemberg Data Protection Authority (dále BWDPA), která byla vy?íslena na 20K EUR. Jedná se o první pokutu v N?mecku za únik dat, hodnocenou podle GDPR. Vzhledem k rozsahu úniku dat a pochybení se zabezpe?ením (podle ?lánku 32), se zdá pokuta hodn? mírná. Vždy? podle GDPR m?že být až 20 milion? EUR anebo 4 % ro?ních výnos?, podle toho co je vyšší. Hodnotí se p?itom po?

Výši pokuty okomentoval státní komisa? Stefan Brin BWDPA. Podle n?j není ú?elem organizace, kterou zastupuje p?edhán?t se ve výši pokut. Cílem má být zlepšován zabezpe?ení dat a soukromý uživatel?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

UOOU ud?lil pokutu 1,5M spole?nosti Mall za únik hesel

Koncem srpna 2017 za?al jeden z nejv?tších eshop? Mall v ?esku rozesílat svým zákazník?m email s oznámením, že jejich heslo bylo resetováno.…

AdSense po GDPR – bez souhlasu bude znamenat návrat ke kontextové reklam?

GDRP klepe na dve?e. Za 26 dní (25. 5. 2018) už nebudete moct nikdo ukládat osobní data ob?an EU bez jejich souhlas?. Také se osobní data

Podle Ahrefs je p?evážná v?tšina vyhledávání na Google long tail

Že je více long tail? než dalších frází asi nikoho nep?ekvapí. Vždy? na jedno sloví?ko s velkou hledaností p?ipadnou desítky dvouslovných…


Komentáře

(nezobrazuje se)