PRyard se už rozjíždí – po?et aktivních uživatel? roste, p?ichází první nabídky a rozší?ení systému

404m.com, 3. dubna 2019 ve 01:56:03, 3x přečteno
PRyard se už rozjíždí – po?et aktivních uživatel? roste, p?ichází první nabídky a rozší?ení systému

P?ed pár dny jsem na novém pay per post systému PRyard zahlédl první poptávku na ?lánek . Musel jsem se pousmát – tak to za?alo. Rozhodl jsem se tak napsat Martinovi jestli by se nepod?lil o n?jaké novinky.

PRyard je nová služba, kterou založil Martin Jersák (vytvo?il, nastartoval a pozd?ji prodal úsp?šný pay per post systém PlaCla). PRyard cílí na nov? vznikající trh, který Martin ozna?uje jako sociální pay per post. Na n?m šikovní publishe?i/influence?i a tv?rci obsahu mohou vyd?lat slušné peníze, protože práv? to te? inzerenti pot?ebují. Martin v??í že tyto inzerenty dokáže sehnat a vysv?tlit jim pro? sociální pay per post pot?ebují. A vzhledem k tomu, jak se mu to povedlo u PlaCla tomu i hodn? v??ím.

V b?eznu byl celý systém stále v módu shán? bloger? a influencer?. Zárove? probíhalo ješt? vylepšování UI a další programátorské práce. I tak se v systému objevily dv? objednávky. První požadovala ?lánek o nadcházející sportovní události a druhá ?lánek o slev? na obuv v eshopu. Te? se tam objevila ješt? další. Není to moc, ale je t?eba brát v potaz že stále probíhá vývoj a shán? t?ch, kte?í budou obsah publikovat.

V b?eznu byla p?idána m?na EUR a podpora dvou jazyk? – angli?tiny a slovenštiny. Inzerent?m se tak skrz ?eskou platformu otev?e mezinárodní trh. Za?ít na Slovensku není špatná nápad. Je spousta firem, co by rádo proniklo na další trh a díky jazykovému porozum?ní se CZ – SK zdá být jako ideální kombinace. Do systému se dále registrovali desítky aktivních lidí, kte?í poskytli d?ležitou zp?tnou vazbu. Martin tak za?al systém vylepšovat a upravovat. Podle jeho slov jsou „n?které UX v?ci nešikovn? ud?lané“ a bude je p?ed?lávat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

P?ipravte PPC kampan? na rok 2017

Dnes jsem m?la na E-Business Akademii dvacetiminutovou p?ednášku se stejnojmenným názvem. A protože tohle téma se do dvaceti minut narvat fakt…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2019

Kv?li problém?m v DC Tower došlo k výpadku služeb Active 24. A?koliv se psalo o 2 – 3 hodinách, tak m?j testovací webhosting nešel podle…

Jak si vede KupČlánek

Asi nejdůležitější zprávou je, že systém po pár měsících neumřel. Což byla asi největší obava. Co jsem se poptal, tak reakce jsou…


Komentáře

(nezobrazuje se)