Cookie lišta v PPC: jak uhlídat PPC kampan?

vetrovka.cz, 19. ledna 2022 ve 11:17:19, 6x přečteno
Cookie lišta v PPC: jak uhlídat PPC kampan?

Že s novou opt-in cookie lištou klesnou tržby nam??ené v Google Analytics a PPC systémech si dal dohromady snad každý. V PPC komunit? celkem ticho po p?šin?, p?itom je to naprosto zásadní zm?na a obrovské téma, která m?že v horších p?ípad? srazit výkon kampaní na kolena. Myslím ten reálný výkon, nejen ten nam??ený.

Jsme trochu smutní, že se o tom tak málo diskutuje, tak jsme se s Karlem rozhodli k tomu n?co napsat. Karel je ten technicky zdatný a popsal konkrétní návod jak nedom??ená data dopo?ítat. se zam??ila na to co a pro? by m?lo PPC?ka?e kolem lišty zajímat.

P?edstavme si jednoduchý e-shopový p?íklad. Máte zadání dodržet PNO 10 % a maximalizovat obrat. Po nasazení cookie lišty dejme tomu nezm??íte 20 % tržeb. Náklady se m??í stále stejn?, ?ili sníží se tržby, ale náklady z?stanou. Pokud jste p?ed lištou utratili 100 tisíc a nam??ili milion v tržbách, PNO bylo 10 %. Pokud po lišt? utratíte 100 tisíc a nezm??íte (v tomto fiktivním p?íkladu) 20 %, máte v tržbách 800 tisíc. PNO tedy vzroste na 12,5 %.

P?vodn? zadané PNO najednou není dosažitelné. Co ud?láte s kampan?mi, když PNO vzroste o ?tvrtinu nad limit? Za?nete omezovat nabídky, abyste dosáhli požadovaného PNO. Jasn?, pokud víte, že je to lištou, tak to neud?láte a spokojíte se s “novým PNO”. Tady ale vznikají dv? otázky:

Pokračování na: vetrovka.cz

Související články

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Jak správně používat měřicí parametry v PPC kampaních

Služba Google Analytics pomáhá velmi dobře poznat návštěvníky webu přicházející z placeného vyhledávání. Dozvíte se třeba, kolik si…

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…


Komentáře

(nezobrazuje se)