Jak mi jde investování XIX. – shrnutí za únor 2021

404m.com, 7. března 2021 ve 01:02:28, 0x přečteno
Jak mi jde investování XIX. – shrnutí za únor 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Jak mi to postupn? šlo se m?žete p?e?íst v p?edchozích ?láncích. Investuji pro zábavu, takže jakékoliv informace zde neberte jako doporu?ení, n?kdy spíše jako odstrašující p?íklad :)

BTC se v únoru za?al hýbat nahoru a s ním i moje investice v $GBTC. Šlo to nahoru, dol?, nahoru, dol? … a tak dokola. Prost? držet a ?ekat, nic dalšího nemá cenu ?ešit.

Minule jsem vám odhalil m?j plán zkusit investovat do potenciáln? hodn? r?stových akcií s vyšší míry rizika jako jsou t?eba penny stocks. Popravd? ?ekal jsem, že tyto akcie mohou létat nahoru a dol?, ale že až tak moc. To fakt ne. Na rozdíl od dividendových titul? anebo velkých spole?ností, kde p?i propadech znejistíte, tak tady p?emýšlíte rovnou jestli se nejedná o n?jaký podvod. Moc s tím nepomáhají zprávy (prost? nejsou) ani komunita (panika?í taky). Chce to opravdu odfiltrovat lidi, jít po informacích více do hloubky a hlavn? mít chladnou hlavu, tedy v tomto p?ípad? spíše po vzoru WSB diamantové ruce :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za kv?ten 2021

V kv?tnu se toho stalo celkem dost. Za?al jsem si hrát s kryptem, musel ud?lat velké rozhodnutí ohledn? dividendového portfólia a prošel…


Komentáře

(nezobrazuje se)