P?es mobilní za?ízení prob?hne více jak 50 % online transakcí za nákupy

404m.com, 26. prosince 2018 ve 00:30:26, 5x přečteno
P?es mobilní za?ízení prob?hne více jak 50 % online transakcí za nákupy

Na Search Engine Journal vyšel zajímavý ?lánek s odkazem na studii Criteo’s Global Commerce Review za 2Q/2018. Ta se zam??ila na aktivitu, chování a preference návšt?vník? více jak 5000 obchodník? z 80 zemí sv?ta. Hlavním tématem nepochybn? je, že mobilní za?ízení (mobil a tablet) p?ekonaly 50 % online transakcí za nákupy. Jinými slovy více jak polovina plateb za zboží a služby šlo p?es mobil.

Na mobilech se neprodává jen p?es internetový prohlíže?, ale i aplikace. Ty zaznamenaly 30% nár?st transakcí. Pokud máte vlastní mobilní aplikaci, tak je v?tší šance že zákazník n?co koupí oproti mobilnímu webu. V Severní Americe je konverzní pom?r dokonce 3x v?tší. Respektive pros srovnání – mobilní web má konverzní pom?r 6 %, desktop 11 % a aplikace 20 %. Na druhou stranu je nutné brát v potaz, že pokud už n?kdo vaší aplikaci používá, tak máte k dispozici více nástroj? a informací jak jej ke konverzím motivovat.

Další zajímavostí je, že obchodníci kte?í prodávají jak online tak i offline dokáží nashromáždit až 4x více prodejních dat, které mohou využít k optimalizace jejich marketingu.

Je pravda, že výb?r zboží p?es mobil je ur?it? pohodln?jší. Nevím pro? ale na desktopu prost? mám pocit, že musím celý úkon stihnout na jedno sezení. Na mobilu si p?itom b?žn? nechávám roze?tené ?lánky, abych se k nim vrátil jakmile budu mít ?as. ?lánek n?kdy ?tu na vícekrát. O tom ale mobilní telefony jsou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na…

Zdá se mi že nám n?jak upadá zájem o online podnikání?

Nedávno jsem ?istil emailovou frontu zhruba za 14 dní a všiml jsem si zajímavé v?ci, nebyl tam v?bec žádný dotaz ohledn? SEO, monetizace anebo…


Komentáře

(nezobrazuje se)