P?ichází doména .gay

404m.com, 20. srpna 2020 ve 23:52:31, 3x přečteno

Už v zá?í si budete moct zaregistrovat novou doménu .gay. Práv? te? probíhá Sunrise II fáze, kdy si jí mohou registrovat držitelé ochranných známek. Následovat bude nejd?íve Early Access Period a pak volná registrace pro každého (General Availability).

Doména .gay pat?í mezi takzvané “kontroverzní ?et?zce” (“Controversial strings”). Tento pojem použil Alain Pellet, profesor práva z Pa?ížské Univerzity, ?len komise pro mezinárodního práva OSN a Mezinárodního soudního dvora, kterého si ICANN vybrala jako nezávislého oponenta pro program nTLD v roce 2012.  Ten jí tam za?adil spole?n? s .adult, .sex, .porn, .sexy, .hot, .lgbt, .persiangulf, .vodka a .wtf. A?koliv Internet nemá hranice, tak tato slvoa mohou být v r?zných komunitách, národech anebo i státech vnímána negativn?.

Ostatn? doména .gay to nem?la zrovna jednoduché. M?lo o ní zájem spousta organizací, ale proti ?ad? z nich bylo vzneseno hodn? námitek. Bylo tam spoustu tlaku jak ze strany ur?itých skupin, tak i politických.

Early Access Period, neboli období p?ed?asného p?ístupu, za?íná 8. zá?í v 17:00 našeho ?asu (15:00 UTC). Potrvá až do 15. zá?í. V tomto období si budete moct registrovat svou .gay doménu, ovšem cena bude vyšší. Postupn? však bude každý den klesat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Wedos spustil vlastní registraci nTLD

Dnes ve ve?erních hodinách se na Twitter profilu nejv?tší hostingové spole?nosti u nás objevila první nabídka nTLD. Bylo to trochu…

Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

V b?eznu tohoto roku získala nejv?tší hostingová spole?nost v ?esku Wedos ICANN akreditaci. Všichni jsme tak ?ekali s ?ím p?ijdou. Nakonec jsme…

Do DNS root zóny byla p?idána doména .spa

Zatímco v tém?? celém sv?t? ?ádí nový koronavirus SARS-CoV-2 a mnoho státu postupn? zavádí další a další opat?ení, tak jedna asijská…


Komentáře

(nezobrazuje se)