Okamžité platby v ?eské republice: P?evod pen?z mezi r?znými bankami b?hem pár sekund, 24 hodin denn?, 7 dní v týdnu

blog.zdenekvecera.cz, 20. ledna 2020 ve 10:07:20, 2x přečteno

V ?esku se naplno rozjíždí okamžité platby. Umožní vám poslat peníze mezi r?znými bankami b?hem pár sekund v režimu 24/7 v?etn? víkend? a svátk?, tak jako jste zvyklí nap?íklad u e-mail?.

Neple?te si ale Okamžité platby s Prioritními platbami – ty jsou obvykle placené/dražší a umož?ují p?ipsání platby na ú?et p?íjemce, i když je pošlete po dvanácté hodin?; v žádném p?ípad? ale nejsou p?ipsány na ú?et p?íjemce on-line jako Okamžité platby.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na…

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…


Komentáře

(nezobrazuje se)