Od ledna bylo registrováno více jak 4 tisíce domén s tématiku koronaviru

404m.com, 12. března 2020 ve 00:55:59, 0x přečteno

Koronavirus je tématem ?íslo jedna po celém sv?t?, není se tak ?emu divit, že se registrují tisíce domén a tvo?í na nich n?jaký obsah. Jak však ukázal výzkum Check Point, na spoust? z nich se nachází nebezpe?ný malware.

Jist? domény se zneužívají b?žn? a úto?níci ?asto využívají aktuální události, ale domén s tématickou Koronaviru je to opravdu extrém. Celkem bylo od ledna registrováno 4000 domén spojených s koronavirem. Z t?ch, kde je n?jaký web, je až 3 % nebezpe?ných a 5 % vykazuje podle Check Point podez?elé chování. Pokud se to srovná s ostatními doménami registrovanými za stejné období, tak výchozí ty koronavirové až o 50 % h??e. A to je do toho zapo?teno i období valentýna, kdy se to r?znými podvody jen hemží.

A co vám na takovýchto doménách hrozí? Klasicky to bude phishing, tedy snaha vylákat z vás citlivé údaje, v?etn? p?ihlašovacích hesel. Na spoust? se budou nacházet i falešné nabídky lék?, vakcín, domácích test? a ochranných pom?cek. Podvodníci budou vsázet na strach a neopatrnost lidí.

O tom že si nebudou brát podvodníci servírky sv?d?í i malwarová kampa?, která cílila na Itálii. V ní se kyberpodvodníci vydávali za doktory z WHO (sv?tové zdravotnické organizace):

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 9. – 15. b?ezna

Tak z tohoto týdne mám radost. Standa mi ohlásil prodej domény smag.cz za 5K CZK. Kupce našel p?es 404M. Nejedná se ?ist? o prodej domény,…

Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

nTLD jsou tu s námi už od roku 2014, ovšem teprve za?átkem prosince 2019 se jejich po?et p?ehoupl p?es metu 30 milion?. P?itom v roce v dubnu 2017…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2020

Znovu zlobí Twitter list, odkud ?erpám podklady pro tyto p?ehledy, takže jsem musel data sehnat trochu složit?jším zp?sobem. Pokud tedy n?co…


Komentáře

(nezobrazuje se)