Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

cn130.com, 6. listopadu 2018 ve 02:40:09, 3x přečteno

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén, tedy k nasazení je to už jen kr??ek. Kdo se p?idá a pom?že zabezpe?it transport pošty v ?R? A nechystá se to @CZ_NIC n?jak postr?it? ???? https://t.co/eoQSMR3q0L

„Brutální“ DDoS útok si užili i u Subregu na jejich DNS infrastrukturu. Podle komentá?? zákazník? na Twitter trval 40 minut. D?sledkem útoku museli odstavit jeden z nameserver? (NS5) v Ma?arsku. Samoz?ejm? o bezproblémový chod se v takovém p?ípad? postarají další nameservery. V p?ípad? Subreg jich mají hned ?ty?i.

V nezávislém testu na dnsperf.com se Anycast DNS Gransy umístil na 19. místo (v sou?asné dob? 20.) z 39 testovaných, Zajímavé je že p?ekonal t?eba Google anebo Verisign. V testu m?li rychlost dotazu na nameserver z více jak 200 míst 43,78 ms, nejlepší byl Cloudflare s 12,58 ms. Nutno podotknout že pro Afriku mají 21,38 ms a jsou t?etí. První je WordPress.com s 20,93 ms. Mimochodem jen 11 testovaných tuto lokalitu zvládá pod 100 ms. Anycast stojí 10 CZK/m?síc a sou?ástí jsou i detailní statistiky dotaz? na nameservery.

Forpsi oživili akci na voucher na vyzkoušení Forpsi Cloud. Ten si m?žete vyzkoušet na 60 dní zdarma. Získat jej lze na stránkách forpsicloud.cz. Zárove? v ?íjnu uspo?ádali v Praze i tématický worskop Firma v cloudu zcela zdarma.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2018

Active 24 se pochlubili, že jejich firewall zastavil až 80 % útok? na hostované weby s CMS Drupal, které zneužívali poslední zranitelnost. Ty…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?íjna 2018

Tento týden se aukcemi prohnaly hlavn? trojznakové domény. Z?ejm? se jedná o n?jaké expirované portfolio. Bohužel v Doménovém rejst?íku…

Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

Tento týden se stala nejdražší doménou zensen.cz, která se prodala na Subreg za 6K CZK. Ženšen resp. ženšen pravý je lé?ivá bylina,…


Komentáře

(nezobrazuje se)