Nové reklamy ve vyhledávání Google jsou na mobilech tém?? nerozeznatelné od organických výsledk?

404m.com, 25. května 2019 ve 03:16:03, 2x přečteno
Nové reklamy ve vyhledávání Google jsou na mobilech tém?? nerozeznatelné od organických výsledk?

Google se v poslední dob? po?ádn? rozjel s monetizací svého vyhledávání. Doslova by se dalo ?íct, že si p?estal brát servítky a rve reklamu v mobilech kam to jen jde. Nedávno oznámil, že jí hodlá dát i na svou hlavní stránku. P?ed pár dny jsem si všiml, že se celkem dost lidí na Twitter za?alo pohoršovat nad novým ozna?ením reklam v mobilním vyhledávání. No musím ?íct, že to je fakt síla.

Reklamní výsledky jsou v podstat? totožné s organickými. Zmizelo barvené odlišení. Jediným rozdílem je ozna?ení tlustým písmem Reklama. V anglické verzi je tam jen Ad o velikosti favicon. Te? koukám že tam je ješt? v pravém horním rohu ikonka info.

Když na mobilu máte více reklam, tak je vzhledem k malé obrazovce nemáte možnost srovnat s organickými výsledky. P?ipadají vám „p?irozené“.  Nep?emýšlíte a kliknete. Celkem by m? zajímala úsp?šnost takových reklam. Kolik lidí, v p?ípad? že hledá hodn? konkuren?ní produkt anebo službu, se v?bec k organickým výsledk?m dostane. Anebo ješt? lépe jaký je vývoj po?tu impresí a proklik? na top pozice organických výsledk?.

Google je akciová spole?nost a tak má vyd?lávat svým akcioná??m peníze. To nikdo nepopírá. Na druhou stranu ješt? v roce 2013 Google odlišoval reklamy barevným pozadím. Výslovn? cht?l aby uživatel poznal co je reklama. To se se sou?asným formálním ozna?ením ani nedá srovnat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Srpnový ob?žník z digitálního sv?ta 2017

Cílem nové kampan? je podpo?it focení na iPhonech a kampa? #ShotoniPhone, kdy Apple bude na svém profilu zve?ej?ovat fotografie vytvo?ené na

Rozdílný přístup vyhledávačů přináší zajímavé paradoxy

Dneska jsem zrovna koukal jak si vede nejnovější minisites a jak by jsem mohl optimalizovat do budoucna celý proces budování minisite, včetně…

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…


Komentáře

(nezobrazuje se)