Nominet za posledních 12 m?síc? zrušil tém?? 33 tisíc domén

404m.com, 24. listopadu 2018 ve 01:52:22, 5x přečteno
Nominet za posledních 12 m?síc? zrušil tém?? 33 tisíc domén

Po?et .uk domén, které registr Nominet zrušil se oproti p?edchozím 12 m?síc?m (k 31.11.2018), tém?? zdvojnásobil. Celkem jich bylo zrušeno 32.813 (vs 16.632). Už ?tvrtým rokem tento trend roste závratným tempem. Pro srovnání v roce 2014 bylo zrušeno pouhých 948 .uk domén. Co se to s .uk doménou d?je?

Nominet spolupracuje celkem s 10 orgány ?innými v trestních ?ízeních, které mu posílají výzvy k vypnutí domén. 9 z nich na základ? soudního rozhodnutí anebo s pov??ení soudu požádalo o zrušení 114 domén. Zbylých 32.669 má na sv?domí PIPCU (Police Intellectual Property Crimes Unit) založená v roce 2013. Tato odd?lení Londýnské policie má za úkol chránit duševní vlastnictví, v?etn? autorských práv. Na rozdíl od 9 dalších m?že požádat Nominet o zrušení domény, bez soudního p?íkazu anebo soudního pov??ení. Nominet pak musí provést nespecifikovanou administrativní kontrolu a doménu zruší.

Majitel domény má právo využít mechanizmu odvolání se. Nap?íklad m?že prohlásit, že závadný obsah už odstranil. Celkem se majitel?m takto poda?ilo zachránit 16 domén.

Samoz?ejm? PIPCU neloví jen torentové weby, ale také se zam??uje na eshopy, které mohou prodávat pad?lky. Celkem údajn? zneškodnili weby, kde bylo nabízeno pad?lané zboží anebo pirátský obsah v hodnot? 100 milion? GBP.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 19. – 25. listopadu 2018

Nejdražší prodanou doménou se stala zamekhluboka.cz, která se prodala na dAukce jen za 2,2K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového…

Prodané domény 12. – 25. listopadu

Problém s nefunkčním FTP jsem tento týden vyřešil, takže mi nic nebránilo vytvořit souhrn prodaných domén za posledních 14 dní. I když…

Ahrefs se pustil do vývoje vlastního internetového vyhledáva?e

Bylo nespo?et pokus? o vytvo?ení dalšího internetového vyhledáva?e. Zkoušeli to už mnozí, ale nevzpomínám si, že by to n?kdy byla…


Komentáře

(nezobrazuje se)