Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2020

cn130.com, 11. srpna 2020 ve 01:05:08, 5x přečteno

?ekal jsem že v ?ervenci bude na Twitter mrtvo, ale nakonec toho bylo více než minulý m?síc. Také se hodn? psalo na firemní blogy. To co m? zajalo jsem vždy p?idal k hostingu.

Ve st?edu do našeho datacentra v Ktiši dorazila nová klimatiza?ní jednotka ?? Stulz CyberAir 3 ??. Tato kráska posílí stávající chladící výkon sálu A, tudíž se bude starat o to, aby server?m s vašimi daty nebylo v lét? (a vlastn? i po zbytek roku) horko ???????? pic.twitter.com/NYlqdkPOxp

Ignum a OneBit sou?astn? 8.7 vytáhli každoro?ní akci EURid Web Awards. Pokud máte .eu doménu, tak se m?žete ú?astnit sout?že, kde hlavní cenou je reklama na Bruselském letišti pro váš web.

Ignum a OneBit sou?astn? 8.7 vytáhli každoro?ní akci EURid Web Awards. Pokud máte .eu doménu, tak se m?žete ú?astnit sout?že, kde hlavní cenou je reklama na Bruselském letišti pro váš web. OneBit zárove? rozjel akci na .eu za 30 CZK. Tuším že od tohoto roku si m?že každý akreditovaný registrátor vybrat n?kolik dní v roce, kdy bude moct .eu doménu prodávat za 1 EUR.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2020

Active24 jako šestí (20.10) upozornili na zranitelnost Nette. Útoky blokovali na úrovni WAF (Web application firewall) a všem zákazník?m…


Komentáře

(nezobrazuje se)