Než se pustíte do nového webu dob?e zvažte jak vlastn? budete pracovat s obsahem

404m.com, 20. listopadu 2019 ve 01:46:18, 7x přečteno

Když rozjíždíte nový web, tak je to úžasný pocit. Jste plní o?ekávání a energie. Máte spoustu plán? a chcete co nejd?íve za?ít tvo?it obsah. Když se jedná o obsahový web, tak spousta lidí prost? nainstaluje WordPress a jde do toho. V?tšinou to bývá nejlepší za?átek. Šablona anebo finální funkce se dají doladit postupn?, neztratíte tak dlouhé hodiny výb?rem a úpravou šablony anebo lad?ním loga. Jenomže je jedna v?c, kterou byste opravdu m?li zvážit a to jak vlastn? s obsahem chcete pracovat.

Když jsem za?al tvo?it web pokestop.cz, bylo to práv? takto. Moc jsem to ne?ešil. Nainstaloval WordPress, hodil tam základní šablonu a pustil se do tvo?ení obsahu. M?l pomoct hrá??m, kte?í neumí anglicky. Vzhledem k tomu, že hra nebyla moc rozsáhlá, tak jsem se cht?l soust?edit na návody a prolinkovat je p?es klí?ová slova. Problém byl, že to fungovalo než za?al Niantic (tv?rce Pokémon GO) vydávat jednu miniaktualizaci za druhou.

Taková miniaktualizace je t?eba vypušt?ní nového Pokémona do hry anebo úprava seznamu Pokémon?, které m?žete potkat v raidech. S tímto jsem nepo?ítal. Nehodilo se to do konceptu d?kladných návod? formou blogpost?. Nakonec jsem to pom?rn? nevhodn? ?ešil p?es titulní stránku v Elementoru (plugin na úpravu vzhledu stránky), kde edituji p?idané novinky a seznam plánovaných událostí. P?itom komunita by si ráda o t?chto novinkách povídala.

Pokud bych to m?l od nuly ?ešit dnes, tak bych web postavil spíše na diskuzním fóru. Je jedno jestli by to byl bbPress anebo phpBB, záleželo by na šablon?, která by se tvá?ila n?co mezi blogem a diskuzí. Teoreticky by sta?il i samotný WordPress, ale pro budování komunity jsou lepší prost?edky, které nabízí diskuzní fórum (vlastní avatar, podpisy kde m?že hrá? napsat své úsp?chy atd.).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…

Prodané .cz domény 3. – 10. listopadu

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stal velice zajímavý kousek cestovanisepsem.cz. Po 13 p?íhozech se cena vyšplhala na 3,7K CZK. V…

Jak se stát PPC?ka?em

Poslední dobou se m? ?ím dál víc lidí, v?tšinou za?ínajících marketér?, ptá na to, co to vlastn? obnáší, živit se jako PPC?ka? p?i…


Komentáře

(nezobrazuje se)