Nejv?tší registrátor domén na sv?t? GoDaddy bude skrývat informace ve WHOIS

404m.com, 24. května 2020 ve 01:39:22, 1x přečteno

Spole?nost GoDaddy je nekompromisn? nejv?tším registrátorem doména na sv?t?. V roce 2019 m?l více jak 19M zákazník?, kterým spravoval 77 milion domén (cca 20 % všech domén na sv?t?). Také však pat?í mezi ty, kte?í dlouhou dobu oddalují skrytí osobních údaj? ve whois. Ostatn? doposud whois proxy nabízel jako službu za 10 USD/rok a podle spole?nosti DomainTools takto bylo chrán?no 18M domén. Tedy ochranou osobních informací ve WHOIS si mohl p?ijít až na 180M USD za rok.

V roce 2018 však EU nasadila mocnou zbra? na ochranu osobních údaj?  – GDPR. Mnoho spole?ností se zaleklo a za?alo skrývat osobní údaje ve WHOIS bu? úpln? anebo pro kontakty z EU. GoDaddy aplikoval pravidla pro GDPR práv? jen na ob?any EU. Teprve nový zákon California Consumer Privacy Act, jej z?ejm? rozhýbal, aby ve WHOIS skryl všechna osobní data. Z WHOIS by se tak už nikdo nemusel dozv?d?t vaše telefonní ?íslo, email a adresu.

GoDaddy je registrátorem velkého množství domén, takže tato úprava výrazn? znesnadní sb?r dat r?znými roboty. Možná dokonce povede k tomu, že tento druh získávání kontakt? pro spam úpln? vymizí. Dnes jsou daleko jednodušší metody.

A co GoDaddy? Ten jist? p?ijde s novým produktem na ochranu osobních údaj?, p?ípadn? vyd?lá na zprost?edkování obchodu. Už te? má v nabídce za 69 USD + 10 %  za zprost?edkovaní nákupu/prodeje. Když nebudou whois data ve?ejn?, tak bude potenciální kupec hledat cestu k majiteli daleko složit?jší cestou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Už máme registrováno milion domén na nových TLD

Včera 6.6.2014 dosáhl počet registrovaných domén na nových TLD jednoho milionu, což je meta, kterou si někteří pesimisté ani…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2020

?ekal jsem že v ?ervenci bude na Twitter mrtvo, ale nakonec toho bylo více než minulý m?síc. Také se hodn? psalo na firemní blogy. To co m?…

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal

Tento týden toho moc k hlášení není. Vlivem prodloužení expira?ní lh?ty u .cz domén se zatím žádné neuvol?ují, a tak není co chytat a…


Komentáře

(nezobrazuje se)