Nejdražší prodané .cz domény v roce 2019

404m.com, 17. ledna 2020 ve 00:35:16, 7x přečteno

Máme za sebou další rok a nastal ?as zkompletovaná data o prodaných .cz doménách vyhodnotit. Všechna data jsou k dispozici v Doménovém rejst?íku, pokud byste pot?ebovali o n?jaké prodané domén? více informací. Rád bych také pod?koval všem, kte?í se pod?lili o sv?j prodej.

Jako i p?edchozí rok najdete v této tabulce nejdražší prodané domény, jejichž cena byla alespo? 10K CZK. Pokud máte zájem o detailn?jší p?ehledy, tak si m?žete projít pravidelné týdenní reporty. Celkem se do p?ehledu dostalo 11 domén, v roce 2018 to bylo 20.

Celkem jsem za rok 2019 zaznamenal 1741 prodaných .cz domén (v roce 2018 to bylo 1490). Jako i minulý rok se v?tšina prodala na dAukce 1684, což je 96,7 %. Dále 47 .cz domén se prodalo p?es Subreg, 9 byl nahlášený soukromý prodej a 1 odchyt p?es ONEbit. V?tšina z toho nejsou prodeje na sekundárním trhu, ale odchyt a následné vydražení domény.

Celkový nár?st prodaných/odchycených domén je jist? pozitivní zpráva. Vzhledem k tomu, že se do odchytu pustili i nejv?tší registráto?i (soud? dle statistik požadavk? na registr), tak jsem m?l obavu, že “toho moc nezbude”.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

Tento týden se stala nejdražší doménou zensen.cz, která se prodala na Subreg za 6K CZK. Ženšen resp. ženšen pravý je lé?ivá bylina,…

Prodané .cz domény 3. – 9. ?ervna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je priznaky.cz, která se vydražila na dAukce za 3,9K CZK. Byla to celkem bitva. Akce trvala 50 minut a…

Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervence

Máme tu druhý prázdninový týden. Poj?me se podívat jak se da?ilo doménám.Nejdražší prodanou doménou se stala po 30 p?íhozech rabac.cz,…


Komentáře

(nezobrazuje se)