Prodané .cz domény 26. – 31. prosince 2022

404m.com, 1. ledna 2023 ve 23:49:00, 7x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne byla finreal.cz, jejíž cena se po 13 p?íhozech na dAukce vyšplhala na 3,5K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele, prozatím však nesm??uje na hosting. Historie domény sahá do roku 2004, kdy se na ní objevila informace o “stránce ve výstavb?” pro spole?nost FINREAL CZ s.r.o., což v té dob? byla realitní a finan?ní spole?nost. Web na domén? vznikl až v roce 2007. Spole?nost podle obchodního rejst?íku v roce 2009 p?estala existovat a nahradila jí nová FIN REAL Plze?, s.r.o. s totožným zam??ením. Na webu se v roce 2019 objevilo že ukon?ila ?innost, a?koliv podle rejst?íku stále existuje. Na doménu vede 49 odkaz? z 10 domén. T?žko ?íct, pro? za ní nový majitel dal tolik pen?z. Existuje pár spole?ností, které slovní spojení “fin real” používají.

Na druhém míst? je doména myt.cz, která se vydražila za 2,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Stále však nesm??uje na hosting. V archivu je první záznam z roku 2009, kdy na domén? byl n?jaký rozcestník. Na doménu nevedou žádné zp?tné odkazy.

Na t?etím míst? je zajímavý doména ucetnictviprofirmy.cz, která se vydražila za 2K CZK. Nejednalo se o odchyt ale uživatelskou aukci. Na domén? nikdy žádný po?ádný obsah nebyl. V roce 2016 se tam objevila jen prázdná bílá stránka s názvem domény. Tohle je p?kný kousek. A? už pro n?koho kdo chce nabízet ú?etnictví, diskuzní fórum, magazín anebo prost? jen rozcestník.

Kv?li svátk?m jsem toho zrovna moc nestihl napsat anebo ud?lat. Rodina m?la p?ednost. Napsal jsem jen jeden ?lánek – Pár post?eh? ke QUALCOMM. Mám v plánu pár akcií p?ikoupit, tak jsem procházel poslední kvartální výsledky, kde je i výhled do dalšího roku, jestli se n?co nezm?nilo.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 12. – 18. prosince 2022

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala bozskebydleni.cz, která se na dAukce vydražila za 7.611 CZK. Doména již byla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 27. prosince 2021 – 2. ledna 2022

Na druhém míst? je sobriety.cz, která se po 31 p?íhozech vydražila na dAukce za 5232 CZK. Vypadá to, že doména již byla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…


Komentáře

(nezobrazuje se)