Nejdražší prodané .cz domény v roce 2018

404m.com, 19. ledna 2019 ve 14:01:13, 3x přečteno
Nejdražší prodané .cz domény v roce 2018

Rok 2018 je za námi. Nastal ?as zkompletovaná data a vyhodnotit jej. Všechna data jsou k dispozici v Doménovém rejst?íku, pokud byste pot?ebovali o n?jaké prodané domén? více informací. Rád bych také pod?koval všem, kte?í se pod?lili o sv?j prodej.

Tento rok v tabulce najdete nejdražší prodané domény, jejichž cena byla alespo? 10K CZK. Pokud máte zájem o detailn?jší p?ehledy, tak si m?žete projít pravidelné týdenní.

V roce 2018 jsem zaznamenal celkem 1490 prodej? .cz domén. P?evážná ?ást 1414 bylo na dAukce. Na Subreg se vydražilo anebo bylo odchyceno celkem 58 .cz domén. Soukromých prodej? bylo oznámeno 15 a 3 .cz domény se prodaly na SEDO. Nutno podotknout, že ?ást prodej? byla ov??ena zp?tn? a pokud jsem m?l pochybnosti (nedošlo k p?evodu, doména šla do akce znovu atd.), tak jsem prodej vymazal.

Domény chytá více subjekt?, ale ve?ejn? dostupné jsou pouze data z dAukce a Subreg. dAukce má minimální cenu 200 CZK za odchyt a Subreg za 5K CZK. Pokud je více zájemc?, tak jde doména do aukce. U Subreg je možné aukci se vyhnout pomocí nabídkového typu speciální registrace.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

Tento týden se stala nejdražší doménou zensen.cz, která se prodala na Subreg za 6K CZK. Ženšen resp. ženšen pravý je lé?ivá bylina,…

Prodané .cz domény 26. listopadu – 2. prosince 2018

Máme tu t?etí týden, kdy cena všech prodaných .cz domén nep?esáhla 10K CZK. Také už dlouho nikdo nenahlásil zajímavý prodej .cz domény. V…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?íjna 2018

Tento týden se aukcemi prohnaly hlavn? trojznakové domény. Z?ejm? se jedná o n?jaké expirované portfolio. Bohužel v Doménovém rejst?íku…


Komentáře

(nezobrazuje se)