M?že špatn? fungující ?ást webu ovlivnit celý web?

404m.com, 25. října 2020 ve 00:22:42, 6x přečteno

Po delší dob? m? op?t zaujalo n?co ze SEO.  Na Search Engine Journal vyšla analýza jedné otázky na Johna Muellera z Google, která se zabývá tématem zdali jedna problémová ?ást webu m?že ovlivnit web jako celek.

Kdo jste se odvážil vykro?it se stínu white hat SEO, tak asi tušíte odpov??. Problémová ?ást webu dokáže bez problému sest?elit celý web. T?ch penalizací je spousta (bezpe?nost, špatný odkazový profil, nebezpe?né témata atd.). Nicmén? tato konkrétní otázka se týkala Core Web Vitals, což bude velké téma p?íštího roku.

Core Web Vitals je sada metrik, které za?ne od roku 2021 Google zapo?ítávat p?i hodnocení webu ve vyhledáva?ích. V podstat? se má hlavn? jednat o uživatelskou p?ív?tivost a data se budou získávat i od návšt?vník? vašich stránek s prohlíže?em Chrome. Už te? n?jaké výstupy najdete v Google Search Console (v levém menu pod Core Web Vitals).

Tazatel m?l problém. Sou?ástí jeho webu je diskuzní fórum, které jede na starém redak?ním systému. Je pomalé a není možné jej optimalizovat, tak aby se dosáhlo lepších výsledk?. P?edpokládá (anebo už ví), že si v Core Web Vitals povede špatn?. Ovlivní to celé fórum anebo dokonce celý web?

Pokračování na: 404m.com

Související články

Využití Google Sitemaps při provozování e-shopu

Pokud provozujete e-shop, bez ohledu na druh prodávaného zboží je vždy důležité, zda o vás bude vědět, přesněji zda vás vaši…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Problém s HW a možná lepší zítřky pro minisite

Pár dní mě už zlobí počítač. Každý den jej startuju způsobem zapnout, nenaskočí, vypnout zdroj, zapnout … až do okamžiku kdy…


Komentáře

(nezobrazuje se)