Za affiliate odkaz penalizace od Google?

404m.com, 28. července 2021 ve 00:27:39, 0x přečteno
Za affiliate odkaz penalizace od Google?

O SEO už moc nepíšu, protože se mu nijak zvlášt? nev?nuji. Vysta?ím si s b?žnou onpage optimalizaci, vhodným textem a zp?tnými odkazy. Nic extra navíc ne?eším. Te? se mi však do ?te?ky vloudil ?lánek z Google blogu, kde se píše o tom, že za neozna?ené affiliate odkazy hrozí manuální penalizace.

Google na svém blogu upozor?uje, že bychom m?li ozna?ovat affiliate odkazy pomocí zna?ky rel=”sponsored” (více o této zna?ce se dozvíte v ?lánku Google p?epracoval a rozší?il koncept nofollow). Pokud to d?lat nebudeme, tak nám hrozí manuální penalizace, protože jinak by mohly ovlivnit výsledky vyhledávání.

A jak to p?esn? funguje? Google má doslova armádu lidí, kte?í kontrolují weby a hodnotí je. V?tšinou slouží k jakési “kalibraci” hledaných výraz?. Jejich pracovník má za úkol zjistit jestli web odpovídá hledání. Zárove? však vypl?uje ?adu informací o povaze webu. Pod pokli?ku jsme tomuto mohli nahlédnout z manuálu – Google General Guidelines, který tito pracovníci používají. Ten v roce 2015 unikl. Celý jsem jej pro?etl a shrnul v 9ti ?láncích:

Hodn? jsme se z toho nau?ili o tom jak Google uvažuje a p?istupuje k web?m. Popravd? od té doby jsem daleko snáze chápal všechna doporu?ení, vyjád?ení i náznaky v oficiální komunikaci.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak maskovat affiliate odkazy

Při propagování affiliate programu dostáváš k dispozici url adresu, na kterou je potřeba posílat návštěvníky, aby se ti započítávaly…

Prodané .cz domény 26. ?ervence – 1. srpna 2021

Tento týden se pouze jedna doména prodala za více jak 1K CZK. Jednalo se o nezavislelisty.cz, jejíž cena se po 8 p?íhozech vyšplhala na 1,5K…

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…


Komentáře

(nezobrazuje se)