Lidé jsou ochotní platit za obsah jen najít tu správnou cestu

404m.com, 14. října 2015 ve 00:54:39, 18x přečteno

Za posledních n?kolik m?síc? se objevuje stále více a více ?lánk? o blokování reklam. D?íve téma, o kterém se mluvilo tak maximáln? na úrovni blog?, se p?esouvá do znám?jších online magazín? i masmédií. Dnešní ?lánek na lupa.cz o opat?eních, které zavedl n?mecký deník bild.de, ukazuje další z aktivních pokus?, jak „donutit“ návšt?vníky platit. A? už sledováním reklam anebo zaplacením za p?edplatné.

Osobn? jsem si myslel, že varianta p?ispívajících uživatel? je sci-fi. Spíše bych hledal obchodní model v mikrotransakcích anebo tvrdé paywall než v p?ísp?vcích na provoz. Jenomže existuje jedna zajímavá výjimka, kde lidé opravdu na tvorbu obsahu p?ispívají. A ta se jmenuje Twitch.

Mezi mé záliby pat?í i hra Hearthstone, na kterou nemám moc ?asu. Na druhou stranu sledování prof hrá?? na YouTube mi pomáhá usnout. Všiml jsem si, že v n?kterých videích se objevují zvláštní zvuky a hrá?i d?kují za p?ísp?vky anebo odb?ry jejich stream?. To mi p?išlo zajímavé.

Na službu Twitch jsem se proto podíval detailn?ji. Každý hrá? má v?tšinou své specifické publikum s kterým pr?b?žn? komunikuje. Ob?as mu n?kdo p?isp?je formou p?edplatného anebo jednorázov?. P?edplatné je za n?jakých 5 USD, jednorázové p?ísp?vky v?tšinou v jednotkách dolar?, ale u t?ch lepších hrá?? jsem vid?l i desítky ?i p?es stovku USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Facebookové sout?že

Každý chceme mít spoustu fanoušk?, kte?í nás a naši stránku sledují a jsou ochotni reagovat na p?ísp?vek, a? už zanecháním lajku nebo…

Jak by mohl vypadat „Král obsahu“

Obsah je král to slyšíme ze všech stran, až se nám tomu snad až chce i věřit. Ovšem kdo na internetu už nějakou tu dobu publikuje různé…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…


Komentáře

(nezobrazuje se)