Za posledních n?kolik m?síc? se objevuje stále více a více ?lánk? o blokování reklam. D?íve téma, o kterém se mluvilo tak maximáln? na úrovni blog?, se p?esouvá do znám?jších online magazín? i masmédií. Dnešní ?lánek na lupa.cz…

« 13. října 2015 14. října 2015 15. října 2015 »