Kv?li r?stu mezd CZ.NIC pot?ebuje zdražit naše národní domény o 20 K?

404m.com, 27. listopadu 2018 ve 13:57:55, 3x přečteno
Kv?li r?stu mezd CZ.NIC pot?ebuje zdražit naše národní domény o 20 K?

Podle výro? zprávy za rok 2017 se navýšil po?et zam?stnanc? CZ.NIC na 129. M?že za to hlavn? projekt Turris a další projekty, které z?ejm? s .cz doménou nijak nesouvisí.

?í to byl nápad bohužel v tiskové zpráv? není. Je tam jen strohé, že „?ídící orgány se v rámci interní diskuze shodli„. P?edpokládám že to je p?edstavenstvo a dozor?í rada.

Proti zvyseni nic nemam, ale zduvodneni je fakt debilni a taktez jsem ho stejnym zpusobem odprezentoval CZ-NICu. At teda nedelaji hovadiny jako MojeID nebo Turris a mnoho dalsich

Samoz?ejm? chápu, že chce nezisková organizace CZ.NIC zachovat funk?nost .cz domény a z?ejm? rozjet další projekty, které s .cz doménou nemají nic spole?ného, a tak pot?ebuje peníze na kvalitní lidi a hardware. Na druhou stranu je otázkou zdali je opravdu nutné d?lat ty jiné projekty na úkor zdražení .cz domén. Osobn? bych radši uvítal, aby si každý mohl .cz doménu dovolit. T?eba velkou slevu na 1 doménu pro studenty anebo d?chodce. Možná vám to p?ijde vtipné, ale pokud nebudeme u?it d?lat weby a obsah alespo? ?ást nové generace, tak skon?í p?ipoutaná k sociálním sítím a sledující p?iblblá videa o ni?em. Pak už nám z?stanou jen ti d?chodci u televize, p?itom by mohli t?eba rozši?ovat obsah na wikipedii, jen se toho bojí. Sta?ilo by jim za?ít, t?eba s blogem.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Pro? je pro ?esko nejlepší .cz a nem?že to za p?t let být jiná doména?

Kv?li zdražení .cz domény se rozjela nejedná vášnivá diskuze. P?iznám se, že už se mi to nechce moc rozebírat. M?j názor jste si mohli…

Prodané .cz domény 26. listopadu – 2. prosince 2018

Máme tu t?etí týden, kdy cena všech prodaných .cz domén nep?esáhla 10K CZK. Také už dlouho nikdo nenahlásil zajímavý prodej .cz domény. V…

.cz doména pokořila hranici 800K

Dneska v 8:20 a 48 vteřin k tomu padla hranice 800 tisíc aktivních .cz domén. Česká národní doména tak pokořila další metu. Pravidelný…


Komentáře

(nezobrazuje se)