Kolik vyd?lá sociálním sítím jeden uživatel

404m.com, 13. února 2019 ve 02:55:58, 9x přečteno
Kolik vyd?lá sociálním sítím jeden uživatel

Celkem zajímavá ?ísla se objevila na Search Engine Journal. Na základ? ve?ejných ú?etních uzáv?rek a po?tu aktivních uživatel? spo?ítali, kolik vyd?, která sociální sí? na jednom uživateli.

?ešil se hlavn? Reddit. Tato sociální sí? za?íná být stále více v hledá?ku, protože aktivních uživatel? p?ibývá a ti tvo?í zajímavý obsah. Sám musím p?iznat, že hodn? informací a nám?t? na ?lánky ?erpám práv? z Reddit. Navíc podle oficiálních zpráv tvo?í více jak polovinu uživatelé ve v?ku 18 – 24, což je špatn? dosažitelná demografická skupina.

V sou?asné dob? by m?la mít 330 aktivních uživatel? a ro?ní výnos 100M USD. Takže na jednoho aktivního uživatele p?ipadá 0,3 USD ro?n?. To je v porovnání s dalšími hodn? málo a ukazuje to zatím bu? na to, že Reddit neumí monetizovat anebo se do toho moc nehrne.

Na druhém míst? je nejv?tší sociální sí? sv?ta Facebook. Ta neustále vymýšlí jak dostat k uživateli reklamu. Se svými 2,32 miliardami uživateli vhodná reklama m?že také zm?nit sv?t. K tomuto tématu doporu?uji kouknout na film Brexit, už dlouho jsem nevid?l tak zajímavý film, který p?kn? nastínil jak mocné jsou sociální sít?, protože sahají tam, kam se b?žná média nedostanou. Ovšem m?nit sv?t je p?kn? drahé. Facebook má z jednoho uživatele 7,37 USD ro?n?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Rozumějí agentury kouzlu sociálních sítí?

Jelikož jsem chyběl na IAC, doháním domácí úkoly a procházím si některé přednášky, které se tam objevily. Aktuálně jsem se zastavil u…

O d?ležitosti stránek rozhoduje na kolik kliknutí se k ní dostane návšt?vník z hlavní stránky

John Mueller tentokrát na Google Webmaster Central hangout potvrdil jednu zajímavou teorii, která tu s námi je už n?jaký ten pátek. O…

Fanoušci stránky na Facebooku: reklama a šíření mezi přáteli

Reklama na Facebooku může přivést návštěvníky na web (kde je následně k něčemu přesvědčíme). Nebo je může přivést na stránku na…


Komentáře

(nezobrazuje se)