Kolik .com domén se používá a jaký je na nich obsah?

404m.com, 3. února 2019 ve 00:00:13, 6x přečteno
Kolik .com domén se používá a jaký je na nich obsah?

V sou?asné dob? je registrováno n?co kolem 137M .com domén. Žádná další doména nesahá té .com ani po kotníky. Jak jsou ale využívané? Co se na nich nachází? Tuto otázku zkusil zodpov?d?t svým experimentem Christopher Forno. Výsledky pak zve?ejnil na svém blogu.

Christophersi stáhl zónový DNS soubor a vytáhl z n?j 100 tisíc validních domén. K doménám pak získával pomocí robot? následující data: whois záznam, DNS záznamy, HTTP/HTTPS odpov?? serveru a screenshot domovské stránky.

Crawlovacího robota spustil z jednoho singapurského datacentra. Ten jel zhruba 48 hodin. Následn? bylo nutno ud?lat ješt? dodate?né crawlování pro domény, ke kterým se mu nepoda?ilo p?ipojit p?es HTTP/HTTPS.

Na 11 % milionu se nenachází webserver. To znamená že neodpovídají na volání b?žného internetové prohlíže?e (port 80 anebo 433). Zárove? v DNS nemají vedený MX záznam, takže nep?ijímají e-maily. Na t?chto doménách m?že být nap?íklad FTP server anebo sloužit k jiným ú?el?m.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na


Komentáře

(nezobrazuje se)