Aktualizace volnedomeny.xyz – kdo hostuje weby na sledovaných doménách

404m.com, 14. února 2021 ve 00:38:11, 1x přečteno
Aktualizace volnedomeny.xyz – kdo hostuje weby na sledovaných doménách

Poslední dva týdny po ve?erech, když je ?as, postupn? d?lám na poslední velké aktualizaci mého posledního projektu volnedomeny.xyz. Abychom mohli sledovat jestli a jak se uchytí nTLD na ?eském internetu, bylo pot?eba zjistit na kolika z nich jsou živé weby. To jsem vy?ešil v minulé aktualizaci p?ed dv?ma týdny. Nicmén? chyb?la ješt? jedna ?ást a to zjisti, kde jsou weby hostovány. nTLD má v nabídce a aktivn? propaguje n?kolik hostingových spole?ností, ale práv? kolik web? na nTLD u nich vzniká by nám mohlo napov?d?t jak jsou úsp?šní.

P?i návrhu databáze pro crawlera jsem s tímto po?ítal. Jeho úkolem je na aktivních webech (ty co vrátí stavový kód 200) zapsat do databáze i IPv4 adresu. IPv6 není t?eba ?ešit. Jen zanedbatelné množství web? na celém Internetu používá výhradn? IPv6 a na IPv4 neodpovídá.

Sehnal jsem si databázi ISP podle ASN a rozsahy IPv4, které používají. Jenomže s tímto jsem nikdy v databázi nepracoval. Vrtalo mi hlavou jak to vymyslet. Jak si do ?ádku z tabulky procrawlovaných web?, kde je IPv4 sáhnout do tabulky ISP a podle rozsahu zjistit kam IPv4 pat?í. Pracoval jsem s ?et?zci a to nebylo zrovna ideální.

V autobuse m? napadlo, že by nejlepším ?ešením bylo p?evést IPv4 adresy na n?jaké ?ísla. Intenzivn? jsem nad tím dumal a najednou mi za?al ten nápad dávat smysl. A.B.C.D. Každé písmeno m?že mít od 0 do 255. D tedy kon?í na 255 a C za?íná na 256. Od toho byl jen kr??ek k vzorci:

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 8. – 14. února 2021

Tento týden se prodalo úctyhodných 52 .cz domén. Nejdražší z nich byla drobek.cz, která se na dAukace po 27 p?íhozech vyšplhala na 5.158…

Další vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

Minulý týden jsem si našel ?as op?t na m?j poslední projekt volnedomeny.xyz a mohl pracovat na další fázi. Jak už jsme zmínil d?íve, tento…

Prodané .cz domény 18. – 24. ledna 2021

Tento týden se po delší dob? objevil po?ádný prodej. P?es Subreg se prodala doména mydlo.cz za 34K CZK. Vypadá to, že doména už byla…


Komentáře

(nezobrazuje se)