Prodané .cz domény 7. – 13. ?íjna

404m.com, 13. října 2019 ve 13:30:03, 1x přečteno
Prodané .cz domény 7. – 13. ?íjna

Tentokrát se o první místo d?lí dv? domény, které se prodaly za 3,2K CZK. První z nich je mischmasch.cz. Už byla p?evedena na nového majitele, který jí nasm??oval na parkovací stránku u SEDO. Doména má za sebou dlouhou historii. První obsah se na ní objevil v roce 2006. Jednalo se o prezentaci hudebního disko klubu. V n?kolika obm?nách vydržel web až do roku 2018. Podle Marketing Miner na doménu vede 1090 zp?tných odkaz? ze 140 domén. Dokonce má stále n?jakou organickou návšt?vnost z vyhledáva??. Doména mi p?ijde celkem komplikovaná – náchylná na p?eklepy. Zna?ku bych na ní necht?l budovat.

Druhou doménou je seomarketing.cz. Tato doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Doména si užila svou slávu v letech 2007 – 2008, kdy se na ní objevila prezentace slibující první pozice na Seznam a Google. Nutno podotknout že v druhé polovin? roku 2008 minimáln? stránka p?itáhla pozornost archive.org, který ukládat celkem slušn? na to že se obsah prezentace nem?nil. Koncem roku už jej to však omrzelo a p?ešel na nižší jednotky uložení za rok. V roce 2016 prezentace zmizela. O rok pozd?ji se objevila jen stránka 403. Ta zde z?stala až do roku 2019. na doménu vede 572 zp?tných odkaz? z 13 domén, 161 z toho noffolow, což není zrovna ideální.

Co se týká samotné domény, SEO Marketing je to taková „p?eklepovka“ pro SEM (Search Engine Marketing). ?lov?k který n?kde slyšel SEM v kontextu se SEO, by pak SEO marketing mohl hledat. Zkusil jsem „SEO Marketing“ dát do Marketing Miner a vyhodil mi následující tabulku. No trochu si pohrát s obsahem, provést d?sledný linkbuilding a pro n?jaké SEO agenturu by to mohl být zajímavý zdroj potenciálních klient?, co se moc nevyznají.

A na t?etím míst? je tento týden velmi hezký kousek zlateprsteny.cz. Nechce se mi v??it že se prodala jen za 1.180 CZK. V tomto p?ípad? se nejednalo o odchyt ale uživatelskou aukci.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 7. – 13. prosince

Tento týden se svedla mezi registrátory domén p?kná bitva o práv? smazané domény. Mezi smazanými doménami byly nap?íklad xx.cz,…

Prodané domény 13.– 19. června

Tak máme za sebou další týden. Nejvíce toho jako vždy prodalo na dAukce, i když ne tolik jako dřív. Dokonce ve středu se neprodávalo…


Komentáře

(nezobrazuje se)