Projekt doménová Wiki #01

404m.com, 25. srpna 2018 ve 00:20:15, 4x přečteno
Projekt doménová Wiki #01

V pond?lí jsem se rozhodl, že si založím takový menší wiki projekt, který bude sou?ástí 404M. Za?ínám doménami a zkouším to postavit na WordPress místo mediawiki. Více detail? najdete v ?lánku Když není inspirace založte si wiki. Napadlo m? trochu se pod?lit o dosavadní vývoj.

Jak už jsem napsal projekt za?al v pond?lí 20.08.2018. Vzniklo n?kolik prvních ?lánk? a pochopil jsem, že bude t?eba to trochu více do budoucna promyslet. Jestli to má být n?co v?tšího (do za?átku ?ekn?me 100 stránek) bude to chtít už od za?átku se držet n?jakého konceptu.

Ve st?edu (22.08.2018) jsem dokon?il jeden rozpracovaných ?lánek (DNS) a p?idal jej. Zárove? m? napadlo, oprášit pár SEO experiment? a zkusit jestli ješt? n?které staré dobré triky fungují. Vznikly tak ?lánek Domény zdarma a pro stránku s doménou .blog jsem nahodil odkazy z cn130 na klí?ové slovo .blog. V ?R se mi nezdá že by to bylo až zas tak konkuren?ní slovo, takže by bylo zajímavé kouknout se jestli by se na n?j nedalo dob?e umístit.  Také jsem p?idal odkaz na stránku z ?lánku, který se na klí?ové slovo umís?uje.

Pátek (24.08.2018) op?t hodn? práce pro jednoho VIP klienta, takže jsem se k psaní moc nedostal. Takto t?ch 100 hesel nedám :) Koukal jsem alespo? na pozice v Google a koukám, že .blog už se na ?eském Google usadil na 5. míst? (pro ?eský jazyk). P?emýšlím jestli více pomohli ty odkazy z cn130 anebo hodit do ?lánku, který se p?edtím dob?e umis?oval, p?ímý odkaz. Uvidíme až se na?tou data do Search Console, kolik pro?el Google zp?tných odkaz?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Když není inspirace založte si wiki

Krom pravidelných ?lánk? se mi v posledních týdnech moc neda?ilo najít rozsáhlejší zajímavá témata pro 404M. Sice jsem se pustil do trochu…

Soutěž o .eu domény VIII. – Jak kvalitní je .eu doména?

Máme tu úterý šest hodin odpoledne a soutěž o 5 .eu domén od RegZone! právě začíná. Soutěž je opět na konci článku, takže pokud…

Pochlubte se svou nejlepší nTLD

nTLD v posledních m?sících celkem rychle rostou. Práv? te? jich je registrováno 14.491.895, což už je pom?rn? hodn?. Jako samostatná TLD by…


Komentáře

(nezobrazuje se)