Když p?ejdete na HTTPS nezapome?te, že za?ínáte se vším znova

404m.com, 15. října 2015 ve 02:04:24, 25x přečteno

P?echod na HTTPS je velká v?c, kterou nastartoval Google svým p?íslibem, že si polepšíte o procento v SERP. Skute?n? to zabralo, alespo? podle nar?stajícího po?tu diskuzí na internetových fórech. Je pravda, že u nás to trochu brzdí Seznam, který s tím naopak má problém. Ale to je jen otázkou ?asu než to po?eší. Momentáln? jsou ve fázi, kdy nov? založený web bude mít stejn? šance jako ten na HTTP.

Ale vra?me se zp?t k tématu. P?ekvapilo m?, že si n?kte?í lidé stále neuv?domují, co p?esn? znamená p?echod na HTTPS pro jejich web. V zkratce za?ínáte naprosto znovu. Jako byste si po?ídili novou doménu. Takže krom p?esm?rování domény je nutné také provést všechny základní úkony jako je vygenerování nové sitemap a p?ípadn? její nahrání do Search console. Pokud zde máte n?jaké individuální nastavení jako je t?eba cílení na konkrétní zemi, je t?eba to tam vše p?idat.

A pro? to p?ipomínám? Nedávno se objevila na Twitter zajímavá otázka, zdali je nutné po p?echodu p?ekopírovat i soubor s disavow odkazy. Tedy t?mi od kterých se chcete distancovat.

Te? když nad tím p?emýšlím, tak práv? p?es redirekty se u Google ?istil link juice. Taková ?erná seo magie, to by bylo na delší dobu. Pro? tedy Gary Illyes, který se poradil se svým týmem, doporu?uje distancování se od zp?tných odkaz?, které navíc nevedou p?ímo na „novou doménu“? Zm?nil Google n?co v zab?hnutých praktikách proud?ní link juice? Poslední dobou jsem moc black hat sekce na diskuzních fórech nesledoval, ale siln? o n?jaké v?tší zm?n? pochybuji, tyto triky fungují už roky.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Socialni sit pro sousedy (a duchodce)

V USA mame takovou lokalizovanou socialni sit pro sousedy (https://nextdoor.com/). Ja osobne tomu rikam, ze to je Facebook pro duchodce. Proste nekde…

Kontrola ze živnostenského ú?adu

Dneska bych se s vámi rád pod?lil o zkušenost z kontroly ze živnostenského ú?adu. Jak jsem se na ní p?ipravil, jak prob?hla i jaké dojmy ve m?…

Hlidani nakladu na suroviny v restauraci

Restaurace jsou tezky business. Vetsina novych restauraci zkrachuje behem prvnich par let.  Marze jsou nizke. Pocatecni naklady relativne velke. Ale…


Komentáře

(nezobrazuje se)