Kde je další generace internetových online podnikatel??

404m.com, 8. ledna 2020 ve 01:07:31, 2x přečteno

V záv?ru ?lánku Godaddy zve?ejnil video jak vyd?lávat na doménách jsem si trochu posteskl “U nás mám pocit, že domaining upadá, tedy ono spíše vyd?lávání na internetu upadá obecn?.” p?iznám se že to nebylo myšleno obecn?, ale spíše k mladým lidem. Vím že starší makají a ?asto sv?j byznys rozši?ují dál ;) P?emýšlel jsem pro? vlastn? ten negativní pocit mám a dlouho se mi neda?ilo na to p?ijít…

Celé to vlastn? za?alo vláknem Webtrh je naprodej. Abych zjistil jak na tom starý dobrý Webtrh je, za?al jsem jej trochu více a detailn?ji sledovat. B?hem týdne jsem nenašel jediné zajímavé inspirativní vlákno. Nikdo nerozjížd?l nový byznys, p?ípadn? pokud hledal více informací tak jej stará komunita zadupala do zem? jako trolla. I kdyby to bylo “oprávn?n?, tak je t?eba si uv?domit, že opakující ?i nesmyslné dotazy mohou vést k zajímavým nápad?m n?koho t?etího, kdo tam zatím není registrován. Já si t?eba dlouhou dobu Webtrh ?etl jen tak, než jsem se tam odvážil zaregistrovat. Jasn? m?že to být jen závan nostalgie, vždy? byl rok 2007 a já p?icházel na chu? nového online podnikání. Anebo také ne a te? to stojí za houby ;)

Když byl ?as ob?as jsem dumal, kde je chyba. Pro? mladé lidi už tolik netáhne online podnikání, necht?jí vyd?lávat, posouvat se dál, vykro?it z davu a místo koukání na YouTube vida a Twitch rozjet n?co po?ádného. Mimochodem tohle trochu navazuje na práci pro jednoho mého klienta, kdy jsem pomáhal shán?t nové lidi, a p?i diskuzi s lidmi z HR jsem se fakt divil jak náro?né je sehnat mladého ?lov?ka, kterému se chce makat a ješt? h??e n?koho kdo se chce posouvat dál. Stovky životopis?, desítky pohovor?…

Možná se jen pohybuji v špatném ?ásti ?eského Internetu. Vždy? sta?í kouknout na Black Hat World anebo r?zné subReddity, kde sdílí své úsp?chy spousta lidí a motivuje tím další. Virtuáln? se poplácají po zádech a inspirují. Anebo je tohle na ?esko už moc a smíchem z toho padáme ze židlí?

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen

Seznam si stále u nás drží 25 % trh s vyhledáváním

Kdysi nejv?tší vyhledáva? u nás Seznam, sv?j boj nevzdává. Spal sice na 25 % podílu, ale údajn? se mu poda?ilo pokles zastavit. ?R tak…

Zdá se mi že nám n?jak upadá zájem o online podnikání?

Nedávno jsem ?istil emailovou frontu zhruba za 14 dní a všiml jsem si zajímavé v?ci, nebyl tam v?bec žádný dotaz ohledn? SEO, monetizace anebo…


Komentáře

(nezobrazuje se)