Je libo podíl v kasínech a restauracích? SPAC $FST p?ivede na burzu Fertitta Entertainment

404m.com, 13. června 2021 ve 01:18:33, 0x přečteno
Je libo podíl v kasínech a restauracích? SPAC $FST p?ivede na burzu Fertitta Entertainment

Po delší dob? jsem se op?t vrátil ke svému seznamu SPAC, které jsou ve stavu definitive agreement. Bohužel jsem zjistil, že už je zastaralý a n?které spole?nosti už prošli fází de-spac. Takže jsem si musel vygenerovat nový seznam. Tentokrát jsem si spole?nosti se?adil podle plánovaného market cap po vstupu na burzu. Na 23. míst? je $FST, která má p?ivést na trh Fertitta Entertainment, spole?nost která vlastní nap?íklad známou zna?ku Golden Nugget. Tato spole?nost m? zaujala, protože m?la z více jak 140 spole?ností, které postupn? procházím nejvyšší obrat za rok 2019. Po prostudování více detail? jsem zjistil, že to je kandidát na investici. Prozatím jsem však neinvestoval, protože cena za akcii je pom?rn? vysoká. P?ed spojením v?tšinou spadne dol?, na což ?ekám.

Fertitta Entertainment, Inc. je spole?nost, kterou vybudoval Tilman Fertitta. Což je velmi zkušený a úsp?šný podnikatel v oboru kasín, luxusních restaurací a pohostinství obecn?. Spole?nost z které Fertitta Entertainment vedl od roku 1996. Po vstupu na burzu bude stále šéfem s podílem zhruba 60 %, což je zásadní informace, protože spole?nosti se o?ividn? da?í a to i p?es koronakrizy.

Fertitta Entertainment vlastní 5 luxusních kasín v USA pod zna?nou Golden Nugget (6. se má otev?ít v roce 2022), 446 restaurací a 1 odpo?inkový komplex pod zna?kou Landrys. Celkem p?sobí v 38 státech USA, 41 zemích a v dalších 4 zemích se p?ipravuje otev?ít pobo?ku. Dále vlastní podíl v online hazardní platform? Golden Nugget.

V p?ípad? $FST se tedy jedná o zajímavou diverzifikaci. Kupujete si podíl jak v reálných, tak i virtuálních kasínech. U kasín se postupn? da?í navyšovat EBITDA. V prezentaci, na kterou najdete odkaz na konci ?lánku, jsou ukázky jak po jejich akvizici postupn? vše vylepšovali.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 7. – 13. ?ervna 2021

Vypadá to že už nám opravdu za?ínají prázdniny. Letošní ?erven je takový menší ?ervenec. Klesá aktivita na internetu, ale i prodej domén…

Ob?í Grab mí?í na burzu jako SPAC $AGC

Tento týden byl hlavn? o vstupu Coinbase ($COIN) na burzu. Toto IPO zvedlo velkou vlnu reakcí a? už kladných, opatrných anebo výslovn?…

Jak mi jde investování na eToro II. – ?erven 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…


Komentáře

(nezobrazuje se)