Jaká je nejoblíben?jší kryptom?na na eToro a kolik uživatel? do ní zhruba investovalo

404m.com, 23. října 2021 ve 00:18:14, 8x přečteno
Jaká je nejoblíben?jší kryptom?na na eToro a kolik uživatel? do ní zhruba investovalo

eToro zobrazuje v p?ehledu sledovaných akcií, kryptom?n, ETF atd. sloupec sentiment. Je to ukazatel kolik investor? jede na long. Teprve nedávno jsem si však všiml, že když na n?j najedete myší tak uvidíte i kolik % investor? do daného aktiva investovalo. Samoz?ejm? ú?elem je motivovat vás k investování. Na druhou stranu, když si posbíráte všechna tato data a spojíte si je s tím kolik je vlastn? na eToro investor?, tak získáte celkem zajímavý p?ehled o tom kam te?ou peníze. A popravd? sledování kam a jaké te?ou peníze do krypta, je jeden ze základ? pokud nehodláte jen hodlovat BTC.

Takže jsem si ud?lal tabulku všech kryptom?n, které jsou na eToro nabízeny. Prošel po jedné kolik investor? do nich investuje a doplnil jsem si i datum, kdy byly na tuto rychle rostoucí platformu p?idány. Je tak vid?t o co je a jaký zájem.

Dále jsem si dohledal po?et uživatel?. Ke konci 2Q 2021 byl po?et uživatel? 23,2 milion?. Což bohužel neznamená, že to je i po?et investor?. P?esn?jší asi bude použít data z prospektu SPAC $FTCV, který se spojí s eToro a dostane jej tak na burzu. Tam je uvedeno že na konci roku 2020 m?li 1M ú?t? s pen?zi a odhadují že za rok 2021 to bude 1,9M. Budeme tedy brát, že aktuáln? se blíží po?et investor? k tomuto ?íslu.

Obliba kryptom?n stále roste a platformy jako eToro to v?dí. Proto se je snaží p?idávat. Když kouknete na tabulku, tak v?tšina byla p?idána tento rok. eToro má koncem roku využívat 1,9M investor? (ú?t? s pen?zi). A jak je vid?t nemalá ?ást z nich se zajímá o krypto. Zvlášt? u mén? známých projekt?, tak m?že za?azení na tyto investi? platformy hezky pohnout s cenou. Prost? to chce sledovat :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 18. – 24. ?íjna 2021

Nejdražší prodanou .cz doménou tohoto týdne je spagety.cz, za kterou dal nový majitel 3,7K CZK. Doména již byla p?evedena. Bohužel se mi o…

Fanoušci stránky na Facebooku: reklama a šíření mezi přáteli

Reklama na Facebooku může přivést návštěvníky na web (kde je následně k něčemu přesvědčíme). Nebo je může přivést na stránku na

IPO Gevorkyan

P?ed pár dny m? zaujala informace o plánovaném IPO spole?nosti Gevorkyan na BCPP trhu START. Zahlédl jsem jen zb?žn?, že to bude velké,…


Komentáře

(nezobrazuje se)