Prodané .cz domény 18. – 24. ?íjna 2021

404m.com, 24. října 2021 ve 23:59:56, 3x přečteno

Nejdražší prodanou .cz doménou tohoto týdne je spagety.cz, za kterou dal nový majitel 3,7K CZK. Doména již byla p?evedena. Bohužel se mi o ní nic nepoda?ilo dohledat v archivu, protože aktuáln? vrací na všechny dotazy chybu 503. Podle ahrefs na ní ani nevedou žádné odkazy, což je celkem vzácnost. V?tšinou se najde n?kde alespo? 1. V každém p?ípad? celkem hezký kousek. Jedná se o produktovou doménu, na víc slovo špagety hledají na desítky lidí p?ímo a další stovky r?zné varianty. Kategorii jídlo mám i na volnedomeny.xyz, kde je z 543 vybraných slov na .cz domén? obsazeno 465 (85,64%). Rozhodn? skv?lá cena za takovou doménu.

Na druhém míst? je zajímavý kousek negativni.cz. Cena na dAukce se vyšplhala na 2.222 CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Na tuto doménu vedou pouze 2 odkazy. P?emýšlím jak by se dala využít. Ur?it? na n?jakou reklamní (anti)kampa?. S projekt? by tam mohl být zajímavý blog anebo magazín, který by se na všechno díval negativn? :) V každém p?ípad? to jde ud?lat i na spoust? jiných doménách. Cena za ní mi tak p?ijde trochu vysoká.

A do t?etice roxana.cz za 1.216 CZK. O tuto doménu na dAukce byl sveden slušný boj. Celkem 37 p?íhoz? a aukce se protáhla o 2 hodiny a 10 minut. Jednalo se o uživatelskou aukci, nikoliv o odchyt. Roxana je ženské jméno. Najdeme jej tak ?asto i jako název produktu. Namátkou jsem to prolet?l a jsou to tri?ka, pun?ochá?e, ?isti? na nádobí, šaty, meru?ky … Je až záhadou, že na domén? nikdy nikdo nic zajímavého neud?lal.

Tento týden jsem napsal jen ?lánek o kryptom?nách Jaká je nejoblíben?jší kryptom?na na eToro a kolik uživatel? do ní zhruba investovalo. Byl to náro?n?jší týden, tak jsem chodil spát d?íve.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 18. – 24. ledna 2021

Tento týden se po delší dob? objevil po?ádný prodej. P?es Subreg se prodala doména mydlo.cz za 34K CZK. Vypadá to, že doména už byla…

Prodané .cz domény 18. – 24. ledna

Prozatím tady máme nejúsp?šn?jší týden roku. Celkem 45 prodaných .cz domén za 43.655 CZK. Da?ilo se jak na dAukce, Subreg tak mám…

Prodané .cz domény 18. – 24. února 2019

Tento týden se vydražilo rekordních 60 .cz domén za celkovou ?ástku 26.853 CZK. Nejdražší z nich byla dvouznaková 7v.cz, jejíž cena se v…


Komentáře

(nezobrazuje se)