Jaká byla 7. WordPress konference

404m.com, 5. října 2015 ve 18:54:01, 13x přečteno

V sobotu prob?hla 7. WordPress konference na jejíž organizaci jsem m?l tu ?est se podílet. Po?ádala se v rámci Dní otev?ených dve?í WEDOS 2015. Vzhledem k tomu že DOD Wedos 2015, byla akce zam??ená na hosting, tak bude mít samostatný ?lánek na cn130. P?eci jen dalo se tam toho vid?t na jeden blogpost více než dost ;)

Pro m? osobn? za?ala p?íprava v 7:30. Tedy cca hodinu a p?l p?ed otev?ením registrace. Z pátku, ale bylo vše už p?ipravené a organiza?ní zádrhely odlad?ny. Bylo jen pot?eba p?ipravit cca 20 visa?ek, naskládat jídlo na stoly a pár drobností. V podstat? sobota m?la být pohodová, protože samotnou organizaci p?ednášejících zajiš?oval Radek Ku?era. Takže jsem p?edpokládal leháro n?kde u registrace :)

První p?ednášku m?l Dan z Wedos. Tato p?ednáška byla vytvo?ena na p?ání WordPress komunity. Cílem bylo ukázat, jak je jednoduché rozjet na VPS instalaci WordPress. Dan se toho zhostil dob?e. Vše šlo p?es p?íkazový ?ádek. Až bude p?ednáška a prezentace online, rozhodn? doporu?uji zkusit. Je to komentovaný tutoriál krok za krokem. Takové v ?eštin? jen tak nenajdete. Navíc n?kolikrát otestován, aby nebyla ostuda ????

Sobotní p?ednášky m?ly být pro pokro?ilé uživatele WordPress a tohle mi popravd? do toho v?bec nezapadlo. V podstat? SEO a psaní obsahu pro za?áte?níky. Navíc fakt kompletn? white hat ????

Pokračování na: 404m.com

Související články

Seznam kontext – dotestováno

Počínaje zítřkem ukončuje Sklik testování kontextu – prokliky z kontextu už budou placené stejně tak, jako ty ve vyhledávání. Pokud z…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v listopadu 2017

Czechia se pustila do odvážné kampan?, podle ní mají „nejvýkonn?jší virtuální servery na trhu“. A to díky investici ve výši 5 milion?…

Google vládne v USA vyhledávání a jeho pozice je nejsiln?jší jaká kdy byla

Podle Digital Marketing Report za Q3 2018 od spole?nosti Merkle narostl meziro?n? po?et návšt?v z organického hledání v USA z Google o 9 %. V…


Komentáře

(nezobrazuje se)