Jak na vyrovnané texty v odkazech

404m.com, 12. března 2019 ve 23:17:30, 3x přečteno
Jak na vyrovnané texty v odkazech

Op?t po delší dob? se probírají odkazy. V posledním videu z 8. b?ezna 2019 John Mueller zmínil, že text odkazu používá Google pro p?esn?jší cílení a je to jeden z hodnotících signál?. Doplnil bych že hodn? silný a to i v roce 2019, kdy už se op?t spekuluje nad budoucnosti SEO. Odkazy byly vždy základem pro úsp?šné umíst?ní webu ve vyhledáva?ích a z?ejm? se to jen tak nezm?ní.

Dnes m? zaujal ?lánek na diskuzním fóru blackhatworld.com, kde jeden z ?len? prozradil ideální pom?r textu v odkazech. Sv?j vzorec postavil na hodnocení stovek svých web?, ?asto na velice konkuren?ní slovní spojení. Texty v odkazech rozd?lil do následujících skupin:

Pokud máte blog anebo diskuzní fórum, asi tušíte jaké odkazy nej?ast?ji nacházíte ve spamu. Pop?ípad? když si u vás n?kdo koupí ?lánek, tak jaké odkazy chce. Ale d?lá dob?e že volí p?esnou shodu?

Podle autora p?ísp?vku nikoliv. Následující pom?r bychom m?li uplatnit pro jakoukoliv stránku, pro kterou chceme dobré umíst?ní v Google. Uvidíme skv?lé výsledky a navíc nehrozí penalizace.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Kontrola ze živnostenského ú?adu

Dneska bych se s vámi rád pod?lil o zkušenost z kontroly ze živnostenského ú?adu. Jak jsem se na ní p?ipravil, jak prob?hla i jaké dojmy ve m?…


Komentáře

(nezobrazuje se)