Jak vybrat dobrou doménu – billboard test

404m.com, 15. února 2019 ve 14:21:58, 15x přečteno
Jak vybrat dobrou doménu – billboard test

Vybrat dobrou doménu pro váš budoucí projekt je ob?as na dlouho. Za?ínáte pozitivn? nalad?ní, ale ?asem se dostanete do stádia – vše je obsazené anebo nevíte kterou si vybrat :) M?li byste v?d?t, že nejde jen o to jak dob?e doména zní vám, ale také jak dob?e budou použitelná do budoucna pro nap?íklad vracející se návšt?vníky, reklamu, zna?ku atd.

Povznesme se na chvíli nad všechny návody jak vybrat doménu plnou pou?ek o více slovních doménách, poml?kách v nich a vhodných koncovkách (TLD). Každá doména je jiná a „Výjimka potvrzuje pravidlo“ se u nich objevuje až moc ?asto. Existuje totiž jeden velmi starý test, který funguje celkem dob?e i dnes. Nazývá se Billboard test.

P?edstavte si že jedete v aut? po silnici a uvidíte zajímavý billbord, který vás osloví. Viditeln? je na n?m i doména, kterou si p?e?tete. Dokážete si jí zapamatovat?

1. Doména musí být dob?e zapamatovatelná, protože ?idi? si jí nem?že poznamenat. Tento bod toho skrývá hodn?. ?idi? nemá moc ?asu. Nejd?íve jej musí oslovit reklama na billboardu, pak si musí ješt? p?e?íst doménu. Berme že na to má jeden pokus. Pokud se p?i ?tení na n??em zasekne, což u dvou slov není tak neobvyklé, tak si doménu nezapamatuje a vaše doména neprošla testem. Dalším problémem jsou anglická slova a písmena, která p?i vyslovení jsou zam?nitelná (W, Q, Z/S). Nevhodné jsou i n?které kombinace zkratek a slov.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na…

Jak si vybrat tu správnou doménu pro SEO?

Pracovní vytíženost je hrozný mor, nicméně jsem se rozhodl ještě napsat jeden článek předtím, než plně podlehnu létu. Jeho hlavním…

Veké společnosti si s registrací nTLD moc nelámou hlavu

Majitelé ochranných známek mají přednostní právo zažádat o registraci u nových TLD o doménu s klíčovým slovem, na které mají právo.…


Komentáře

(nezobrazuje se)