Jak se prosadit ve vyhledáva?ích – d?ležitá poznámka od Johna Muellera

404m.com, 19. září 2018 ve 00:26:41, 6x přečteno
Jak se prosadit ve vyhledáva?ích – d?ležitá poznámka od Johna Muellera

Poslední dobou tady píšu ?lánky o SEO jen na základ? hangout? s Johnem Muellerem z Google, ale popravd? nic lepšího te? asi není :) Tentokrát se ?ešilo jak se prosadit ve vyhledáva?ích pokud je váš obsah dobrý.

To se stává pom?rn? ?asto. Na první stránce je 10 web? konkurence a vy se chcete dostat mezi n?, ideáln? nad n?. Ud?láte to jako oni a ono to nefunguje. Jak zmínil John: „Pokud zajdeme za týmy z vyhledávání a ?ekneme – deset výsledku vyhledávání, které zobrazujeme je celkem dobrých, ale tady je tento jeden další, který je stejn? dobrý. Nemají pot?ebu ?íkat – ok tak tedy proházíme výsledky a použijeme ten nový, protože je prost? stejn? dobrý jako ty ostatní.“

Když jsem d?lal PBN, v?tšina obsahu byly zprávy, které jsem v podstat? p?episoval. Na pozicích bylo poznat, když se jednalo o p?eklad z angli?tiny, kde konkurence nebyla a kdy už se tématu v?novala jiná ?eská média. Jednalo se o IT témata, takže weby jako Root anebo Lupa prost? porazit nešlo. Autorita, odkazy nap?í? weby atd. to prost? nep?eperete pokud n?co razantn? ned?láte jinak.

Hodn? milé p?ekvapení bylo nasazení pluginu Table of Contents Plus, o kterém jsem psal v ?lánku Objev m?síce: SEO plugin, který není jen pro SEO. Díky n?mu snadno p?idáte navigaci do dlouhých text?, která se snadno používá, protože jí lidi znají z Wikipedie. Využívají se takzvané kotvy (anchor), na které vedou odkazy na stránce. Když na n? n?kdo klikne, tak se posune stránka v prohlíže?i na dané místo na stránce. Bonusový efekt je zobrazení t?chto odkaz? na stránce v rámci výsledku vyhledávání.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Canonical se nemusí používat jen pro duplicitu

Canonical je atribut tagu link (p?íklad: ), který se používá pro ozna?ení stránky s originálním obsahem. Jednoduše když dokáže váš…

Google prochází stránku 2x, jednou kv?li HTML a jednou kv?li JavaScript

V minulém roce mi n?jak utekl celkem zajímavý tweet od Johna Muellera, který potvrdil že Google prochází obsah vašeho webu 2x. Nejd?íve

Google hodnotí rychlost na?ítání stránky podle dat od uživatel? Chrome

Se zajímavým zjišt?ním p?išel Tom Anthony  z MOZ. Na b?eznovém SMX Munich zjistil od Johna Muellera z Google, že Google vyhodnocuje rychlost…


Komentáře

(nezobrazuje se)