Jak moc m?ní AI digitální marketing?

patrikpilous.cz, 2. července 2023 ve 15:16:56, 3x přečteno
Jak moc m?ní AI digitální marketing?

AI Restart je reakce na nejv?tší zm?nu digitálního marketingu posledních let. Reakce na zm?nu je vždy dvojí – rezistence nebo adaptace. Práv? lidé, kte?í se cht?jí adaptovat a využít tento technologický pokrok, se sešli na AI Restartu. Co konference nabídla?

První a možná nejlepší p?ednáška byla od Petra Koubského. Úvod p?ednášky zasazoval do kontextu základní principy AI, strojového u?ení (ML) a velkých jazykových model? (LLM). Pokud stále nevíte, jak velké jazykové modely fungují, tak si to vyhledejte. Zabere to dv? minuty a zjistíte, že to je opravdu jednoduchý princip a klí?em je hodn? potravy a dat pro tyto modely.

Pro základní pochopení AI byla tato p?ednáška opravdu dobrá. Petr bez velkých okolk? také ?íká, že AI p?ipravý o práci všechny jeho kolegy žurnalisty a copywritery, kte?í budou pr?m?rní a nebudou využívat AI.

Marek p?edstavil sv?j p?ístup k implementaci AI do firem, kde doporu?uje stanovit základní pravidla pro využití AI, ale jinak dát tým?m volnou ruku. Podle n?j je d?ležité nezakazovat AI, ale spíše nastavit pravidla a umožnit lidem experimentovat a hrát si s touto technologií. Marek také zmínil obtíže spojené se zavád?ním AI do firem, protože lidé se ?asto bojí zm?n a mají zavedené postupy, do kterých necht?jí vnášet nové prvky, protože by to zpozdilo jejich práci.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Prodané .cz domény 3. – 10. listopadu

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stal velice zajímavý kousek cestovanisepsem.cz. Po 13 p?íhozech se cena vyšplhala na 3,7K CZK. V…

Pár post?eh? k AI z konferen?ního hovoru CloudFlare

Matthew Prince (p?edseda, spoluzakladatel a výkonný ?editel spole?nosti Cloudflare, Inc. ($NET)) p?i konferen?ním hovoru ke kvartálním výsledk?m…


Komentáře

(nezobrazuje se)