Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – IPO ?eská zbrojovka Group

404m.com, 29. září 2020 ve 23:55:19, 3x přečteno

Pokud sledujete situace kolem ?eských akcii, tak vám ur?it? neutekla informace, že na trh hodlá vstoupit ?eská zbrojovka Group. Obchodovat se za?ne od pátku 2. ?íjna 2020 pod tickerem BAACZGCE. Ovšem pokud titulu opravdu v??íte, tak máte možnost až do 1. ?íjna si koupit akcie v rámci úpisu. V aplikaci FIO e-broker už mají pár dní p?ipravený formulá?. Upisovací cena je od 290 do 370 CZK.

P?iznám se, že m? tento titul zaujal, ale moc pozornosti jsem mu nev?noval, dokud se m? na n?j neza?ali ptát lidé z mého okolí. Co si o n?m myslím, jestli jej budu kupovat a jestli se vyplatí. Rychle jsem to prolet?l, n?co spo?ítal v tabulkách a ?ekl si, že tomu dám šanci.

?ást pen?z získaných z úpisu akcií 60 – 70M USD mají jít na výstavbu nového závodu v Little Rocku (Arkansas, USA). Dále na posílení provozního kapitálu a p?ípadn? akvizice. Velikost potenciáln? kupovaných spole?ností p?edpokládá v rozmezí 50 – 300M EUR.

Do mého dividendového portfólia se úpln? nehodí, tam cílím na podhodnocené akcie s ?istou dividendou alespo? 6 %. Na druhou stranu nedávno mi tu n?kdo v komentá?ích nasadil brouka do hlavy s r?stovými akciemi, které sice nevyplácí dividendu, ale když dají za rok pár desítek procent, tak ve výsledku z toho je více než z dividendy. A tento rok takovýchto r?st? bylo vid?t celkem dost zvlášt? mezi technologickými akciemi. Prost? když koukáte jak letí nahoru Tesla anebp Netflix, tak vám to prost? nedá.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – IPO Pilulka.cz

Hodn? se te? mluví a píše o IPO Pilulka.cz, která chce vstoupit na trh START Pražské burzy. P?ichází ryzí r?stový titul hladový po expanzi…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – ?as p?epo?ítat dividendy

Všechny informace o akciích, které mám anebo sleduji mám v jednom .ods souboru. Nejd?ležit?jší list je seznam akciových titul?, plánovaná…


Komentáře

(nezobrazuje se)