Jak mi jde investování na eToro – leden 2024

404m.com, 3. února 2024 ve 22:52:08, 7x přečteno

V lednu jsem pokra?oval v zapisování si poznámek ke každému obchodnímu dni. Všechno najdete na mém eToro ú?t?. V?tšinou jako zdroje používám Tweety od lidí, kte?í publikují co je na Bloomber terminálu, Yahoo! Finance a ob?as kouknu na Reddit. Díky tomu jsem našel pár p?íležitostí (hlavn? velké propady).

Od konce minulého roku jedu trochu jinou strategii, kde více vsázím na long. M?l jsem n?jaké akcie t?ža?? BTC a dost jsem vsázel na spotové ETF. Nicmén? po schválení to šlo ?ekn?me jiným sm?rem než jsem ?ekal :) Postupn? se tak z?ejm? vrátím k obchodování volatilních titul?.

Co se týká ledna, tak se na sebe zlobím, že více nekupuji na long technologické akcie. Jak po?ád rostou, tak se mi do toho moc nechce. Ty nemám v úmyslu prodávat.

Jinak velké zklamání je krypto. Bral jsem to spotové ETF jako klí?ové k dalšímu r?stu. Nicmén? tam n?kde asi bude dost BTC které tla?í hlavn? na prodej. Bude t?eba to nechat chvíli uležet. Otázka jak dlouho to m?že trvat. Jestli te? pár m?síc? p?jde krypto doprava, tak abych asi zkusil zase jít t?ža?e na volatilitu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2024

Po delší dob? jsem se rozhodl konešn? n?co koupit. Vlastn? zm?ny, které jsem ud?lal na portfóliích b?hem ledna byly celkem slušné v…

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…

Jak mi jde investování na eToro – leden 2023

V minulém roce se brutáln? propadlo krypto, takže jsem eToro využíval spíše na obchodování r?zných ETF, které v sob? mají páku. Celkem to…


Komentáře

(nezobrazuje se)