Jak mi jde investování na eToro VI. – ?íjen 2021

404m.com, 3. listopadu 2021 ve 00:39:30, 5x přečteno
Jak mi jde investování na eToro VI. – ?íjen 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování.

?íjen pat?il BitCoinu. Už od za?átku nabral velmi slušné tempo a dral se nahoru až ke svému ATH (all time high). Postupn? jsem prodal všechny pozice $BTC, které jsem držel. Vše od 40K do 50K s 20 % ziskem. Pak m? jen zajímalo, kdy za?ne sezóna alt coin?. U t?ch které držím však chci více než 20 % :)

Koncem zá?í jsem otev?el dv? pozice v $MATIC. Ty se mi poda?ilo prodat 50 % a 40 % ziskem. Dále tam byla jedna pumpa $AAVE, kde cena dosáhla až k 1 pozici co jsem prodal s 60 % ziskem. Celkov? jsem však od$AAVE ?ekal trochu více. Možná jsme tento projekt neodhadl zas tak správn? anebo jen te? letí jiný druh projekt?, kam se p?elévají peníze (nap?íklad play to earn). Popravd? p?i tomto tempu r?stu jsem DeFi projekty jako Pancake Swap, Uniswap anebo Raydum ?ekal trochu výše. Ale to zas tak s eToro nesouvisí. Tam to mám opravdu jen na trading :)

Jinak stále jedu ?ínské akcie. N?co už je v plusu slušn? (03690.HK, 9618.HK, $BIDU), n?co mén? (0700.HK, 1585.HK) a n?co tápe (9988.HK, 00981.HK, 1810.HK). Vše záleží jak ustojí ?ína hrozbu krize developer? zejména Evergrande. Dost špatn? se k tomuto tématu hledají nestranné informace.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 1. – 7. listopadu 2021

A do t?etice zarizujeme-dum.cz za kterou dal na dAukce nový majitel 1,1K CZK. Jednalo se o odchyt a doména už je p?evedena na nového majitele. Na

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…


Komentáře

(nezobrazuje se)