Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2023

404m.com, 7. července 2023 ve 00:39:47, 4x přečteno

V ?ervnu to vypadalo, že už startuje bull market. Ekonomika USA navíc nevypadá, že by m?la spadnout do recese, alespo? trh tomu v??í. Z toho jsem i vycházel, prost? si te? užijeme n?jaké období r?stu, než se n?co dalšího pokazí. Což se stalo vlastn? dneska. FED z?ejm? bude zvyšovat sazby.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. V minulosti to byly hlavn? penny stocks, kde mi nevyšlo nic. Aktuáln? tam je jedna firma s potenciálem a jinak velká sázka na t?ža?e $BTC. S tím jak roste BitCoin a všichni vzhlíží na BlackRock a jeho spotové ETF se postupn? derou nahoru i t?ža?i.

Pokud se n?co s $BTC nepokazí tak v??ím že znovu dá své ATH a postupn? jej i p?ekoná. Pak bych t?ža?e prodal po?ítám se ziskem 200 %. Otázka je za jak dlouho to bude a kolik p?itom stihnout na?edit akcií :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však…


Komentáře

(nezobrazuje se)