Jak mi jde investování XXIIIV. – shrnutí za zá?í 2021

404m.com, 9. října 2021 ve 02:08:09, 12x přečteno

V ?i jsem se v?noval hlavn? kryptom?nám a ?ínským akciím na (viz. Jak mi jde investování na eToro V. – 2021). Trh jsem za?al sledovat až když za?alo padat zlato a naskytla se p?íležitost pro nákup t?ža?? zlata. Následovalo oslabení trhu v USA, zvlášt? technologických titul?.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Oslabený trh tahá peníze z OTC, takže v?tšina titul? zase šla dol?. Držím 4 tituly, z toho jen 1 je v plusu. Aktuáln? k 08.10.2021 je celé portfólio dole -16,23%.

Toto portfólio je p?evážn? složeno ze SPAC. Nové kousky už do n?j nep?idávám ani nep?ikupuji stávající. I když podobn? jako u OTC z t?chto titul? investo?i vybírají peníze a p?esouvají je te? jinam. Technologickým akciím se navíc moc neda?í.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to…


Komentáře

(nezobrazuje se)