Jak dobrá taktika vyjednávání prom?nila 3K USD nabídku za doménu na 26K USD prodej

404m.com, 14. prosince 2019 ve 17:58:57, 5x přečteno

Doména kterou jsem prodal je Quaster.com. Podle data vytvo?ení je nejstarší jakou jsem kdy vlastnil a prodal. Byla registrována v roce 1994, ale jsem jí získal v roce 2018 na GoDaddy aukci za 1.100 USD.

Poptávka p?išla p?es Uniregistry. Odpov?d?l jsem na nabídkou prodeje za 26.888 USD.  Protinábídka kupce byla 3.000 USD. Poté co jsme si vym?nili n?kolik email? a žádosti zdali bychom se n?jak nep?iblížili k mnou nabízené cen?, kupec p?ehodnotil svou nabídku a navrhl cenu 6.000 USD.

Ze strany kupce p?išla finální nabídka v ?íjnu a to 15.000 USD. Tu jsem odmítl a sd?lil mu, že cena je zp?t na 26.888 USD, což byla validní nabídka, protože cena 25.000 USD platila jen 7 dní.

Mezitím (b?hem více jak m?síce, než se ozval) jsem navýšil cenu domény ve všech aukcích, kde byla zve?ejn?na z 26.888 USD na 29.888 USD. To jsem sd?lil i kupci, že cena narostla, ovšem pokud má o doménu zájem tak do konce listopadu mu jí prodám za 26.000 USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 9. – 15. prosince

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala outdoorove.cz, která se vydražila na dAukce za 3K CZK. Prozatím nebyla p?evedena na nového majitele.…

Prodané .cz domény 6. – 13. ledna 2019

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala 8p.cz, která byla v uživatelské aukci na Subreg vydražena za 5K CZK. Za dvouznakovou doménu super…

Jak p?ijít o doménu s vlastním p?íjmením v UDRP

Umíte si p?edstavit, že byste p?išli o doménu s vlastním p?íjmením v doménovém sporu, protože v arbitráži bylo rozhodnuto, že na ní…


Komentáře

(nezobrazuje se)