Jak byl jeden z nejznám?jších magazín? o SEO ze dne na den odstran?n z indexu

404m.com, 1. prosince 2018 ve 00:41:05, 1x přečteno
Jak byl jeden z nejznám?jších magazín? o SEO ze dne na den odstran?n z indexu

Search Engine Land je jedením z nejznám?jších online magazín? o SEO. P?ispívá do n?j spousta známých lidí z oboru, kte?í také ?asto p?ednáší na prestižních konferencích. Zrovna dnes jej Google naprosto odstranil ze svého indexu.

A co se vlastn? stalo? Mluv?í Google ozna?il celý incident za chybu. Podle oficiálního vyjád?ení si Google myslel že web je napadený, a tak web prost? odstranil z indexu. Ze dne na den tak Search Engine Land na Google p?estal existovat. Zárove? mluv?í redakci ujistil, že brzy dojde k náprav? a web se do indexu op?t vrátí.

Že se magazín nenachází v indexu Google zjistit autor ?lánku Barry Schwartz. Nev?d?l však v ?em je problém, protože nem?l p?ístup do Google Search Console. Práv? tam totiž bylo upozorn?ní na napadení webu s možnosti zažádat o prov??ení. Z?ejm? využil svých kontakt? a obrátil se p?ímo na Google. Ve vyjád?ení mluv?í Google je totiž zmín?no, že na chybu p?išli d?íve než bylo požádáno o prov??ení.

A?koliv Google p?islíbil rychlou nápravu, web stále (23:30) v indexu není. ?lánek byl publikován 7:21 n?kterého z USA ?as? (podle Twitter cca 11 hodin). Celou tu dobu tak p?ichází o návšt?vnost z Google.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Chcete dobré pozice na Seznam?

Jednoho dne mě napadlo, že místo odkazování na cizí web určité opakující se značky, kterou zmiňují poměrně často, by jsem mohl…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února

Tento týden navázal na předchozí čtyři úspěšné. Na dAukce se prodalo 53 a Subregu 18 domén (započítáno i 8 prodejů ¨z nedělního…

Pagerank, Srank ani počet indexovaných stránek Googlem mě při nákupu odkazů nezajímají

Včera večer jsem po nějaké době procházel nabídky odkazů a reklamních ploch na webtrhu. Zaujalo mě, jak jsou stavěny inzeráty: “Bannery,…


Komentáře

(nezobrazuje se)