Formulá? podaný k SEC odhalil cenu za is.com

404m.com, 3. srpna 2021 ve 23:59:41, 2x přečteno
Formulá? podaný k SEC odhalil cenu za is.com

Spole?nost ironSource  odhalila cenu, kterou zaplatila za dvopísmennou doménu is.com ve vypln?ném formulá?i pro americkou komisi pro cenné papíry (SEC). ironSource se rozhodla vstoupit na burzu prost?ednictvím SPAC. Dokonce jsem o ní psal v ?lánku Další zajímavý SPAC $TBA se spojí s ironSource a ješt? jako SPAC i n?jaké akcie nakoupil. Už tehdy na m? jejich nová dvouznaková doména ud?lala dojem.

ironSource koupil doménu za?átkem roku tohoto roku. Ke zm?n? nameserver? došlo v únoru 2021. Od koho doménu koupili není známo, protože doména byla psaná na anonymní kontakt dlouhé roky, respektive chrán?na WHOIS proxy od spole?nosti GoDaddy.

Cena domény byla 1,95M USD. Odhalilo jí vypln?né ?tvrtletní hlášení F-1, které ironSource z d?vodu vstupu na burzu museli podat k americké komisi pro cenné papíry.  Mezi Purchase of intangible assets (nákup nehmotného majetku) najdeme ?ástku za 1,95M USD. V další ?ástí, kde je nehmotný majetek rozepsán vidíme, že se jednalo o doménu a prob?hl první odpis (amortizace).

George Kirikos který prodej domény sledoval a p?edpov?d?l, že by se cena dala dohledat v jednom z budoucích hlášení, o tom informoval na svém blogu. Také se domnívá, že je to možná první dvoupísmenná .com doména, kterou vlastní subjekt z Izraele.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 2. – 8. srpna 2021

Tento týden se objevil na dAukce zajímavý prodej. Po 25 p?íhozech se vyšplhala cena odchycené domény total-store.cz na 4.060 CZK. Doména již…

V zá?í nás ?eká další zdražení domény .com

Poplatek za registraci nové a prodloužení už existující domény .com se od 1. ?í 2022 zvedne pro registrátory z 8,39 USD na 8,97 USD, tedy…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…


Komentáře

(nezobrazuje se)