Google zrušil ve?ejný formulá? pro p?idání URL do vyhledáva?e

404m.com, 31. července 2018 ve 23:41:22, 2x přečteno

We've had to drop the public submission feature, but we continue to welcome your submissions using the usual tool in Search Console and through sitemaps directly.

Tento formulá? m?l sloužit hlavn? pokud jste našli zajímavý ?lánek a cht?li jste se o n?j pod?lit se všemi lidmi na sv?t?. Pochází ješt? z dob, kdy Googlebot nestíhal procházet celý internet, což už dnes neplatí. Dnes už Googlebot projde jakýkoliv nový obsah velice rychle. ?asto po p?idání nového obsahu, je indexován v ?ádech minut.

Takže už formulá?e pro p?idávání URL nejsou pot?eba? To je prozatím naivní p?edstava. Když navštíví Googlebot váš web, tak má omezený rozpo?et. P?id?lené zdroje, které se snaží co nejefektivn?ji využít. Pokud máte objemn?jší web anebo hierarchie stránek není moc dobrá, je možné že n?jaký ten zajímavý obsah z?stane prost? „zakopaný“ n?kde hluboko. V tento okamžik je ideální chvíle použít práv? formulá? na p?idání stránky.

Pokud by cht?l p?idat stránku n?který návšt?vník a pod?lit se s celým internetem o to co našel, bude prost? nejlepší pokud dá odkaz n?kam na diskuzní fórum. Ta prochází Googlebot n?kolikrát za den.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak správně používat měřicí parametry v PPC kampaních

Služba Google Analytics pomáhá velmi dobře poznat návštěvníky webu přicházející z placeného vyhledávání. Dozvíte se třeba, kolik si…

Srpnový ob?žník z digitálního sv?ta 2017

Cílem nové kampan? je podpo?it focení na iPhonech a kampa? #ShotoniPhone, kdy Apple bude na svém profilu zve?ej?ovat fotografie vytvo?ené na…

Facebook Ads

Reklama v sociální síti Facebook může být celkem zajímavá věc. Nezbývalo mi, než to vyzkoušet. Inzerentů ve Facebooku ani článků o…


Komentáře

(nezobrazuje se)